Nyheter

Kampanjepris på Dioksiner og PCB forbindelser i Næringsmidler

14. des. 2018

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, anbefaler i ny rapport en betydelig lavere grense for hvor mye vi tåler å få i oss av miljøgiftene dioksin og dioksinlignende PCB enn tidligere.

EFSA har konkludert med at grensen for tolerabelt ukentlig inntak (TWI*) for disse stoffene bør reduseres fra 14 til 2 pikogram TE (toksiske ekvivalenter) per kilo kroppsvekt per uke. Mattilsynet og Helsedirektoratet vil nå gå grundig gjennom den nye rapporten for å vurdere om den gir grunnlag for nye tiltak, bl.a. ved å vurdere om det skal innføres endringer av grenseverdiene for disse stoffene i mat.

I dag må bransjen forholde seg til Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler som setter grenser for aktuelle matvarer med hensyn på blant annet PCB og dioksiner.

Link til forskrift finner du her.

Dioxinanalyse i fisk og andre matvarer
ALS tilbyr akkreditert analyse av dioksiner i blant annet fisk. Vi har matanalysepakker skreddersydd for WHO-listen for dioksinlignende PCB, dioksiner og furaner, samt for dioksinanalyse av fiskeolje.

Dioxinanalyse ved ALS
Fordi dioksiner er meget giftige, må de kunne analyseres på relativt små nivåer. Dette stiller store krav til analysemetodene. ALS laboratorium er akkreditert og har lang erfaring med dioksinanalyse i både miljø og matprøver.

ALS ønsker å fokusere på miljøgifter i næringsmidler og kjører en kampanje der vi gir 30% rabatt på analyser av PCB og Dioksiner i Næringsmidler. For å oppnå rabatten benytte tilbudskode «OF182184» ved bestilling.

*Tolerabelt ukentlig inntak (TWI) er en grense for hva vi mennesker tåler av en viss miljøgift, og er mer konkret den mengden man kan få i seg av en miljøgift hver uke, hele livet gjennom, uten at det er skadelig

Ønsker du å lese mer om temaet? Fakta dioksiner og dl-PCB’er hos FHI