ALS Laboratory Group Norway AS har blitt akkreditert iht ny standard NS EN 872 for bestemmelse av suspendert stoff.

Denne gir oss en større fleksibilitet til å rapportere akkrediterte resultater.

Prøver som leveres inn senere enn 4 timer etter prøveuttak må oppbevares kjølig og mørkt. Analysen bør analyseres innen 2 dager, men vil også kunne analyseres akkreditert etter dette, såfremt at prøvene oppbevares og sendes kjølig og mørk iht. standard.

Det er viktig at prøvene ikke fryses da dette påvirker akkrediteringsstatusen.