ALS Laboratory Group Norway oppdaterer nå sin løsning for kjøleromslagring av prøver f.o.m. 1 april 2024. Prøver som ankommer ALS Oslo vil ved ønske fra kunde kunne lagres på vårt kjølerom som har en temperatur på om lag 4ºC. Kunden vil bli informert via e-post når ALS mottar prøvene og når oppdraget er avsluttet. All kommunikasjon omkring lagringsprøver skal alltid foregå via e-postene som er sendt fra ALS. Prøver faktureres fra ankomsdato til avsluttet lagring i henhold til gjeldende prisliste.