Asbestanalys kan utföras med flera tekniker, exempelvis SEM (Svepelektronmikroskop) eller PLM (Polarisationsmikroskop). Tester som ALS har utfört på ett stort antal prover visar att mellan 10-15 % av proverna som friklassades vid analys med PLM faktiskt innehöll asbestfibrer vid efterkontroll med SEM. 

Läs mer i vårt informationsblad.