Vi på ALS arbetar ständigt för att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att leverera prover för analys. Som en del i detta arbete har vi öppnat ett inlämningsställe på Södermalm i Stockholm, detta i samarbete med MRM.

Adressen är Tavastgatan 34, 118 24 Stockholm och inlämning kan ske mellan 08:00-22:00 på vardagar. På förfrågan kan vi erbjuda inlämning även på helger och helgdagar, eventuella prover levereras dock inte till ALS förrän nästkommande vardag. Givetvis kan prover för Quickanalys även lämnas in här men då dessa prover måste vara ALS tillhanda senast 16:00 ska inlämning till MRM ske före 14:30 (övriga prover ankomststämplas dagen efter). Prover som ska analyseras för tidskänsliga parametrar måste också lämnas in senast 14:30.

Prover som lämnas in efter kl 14:30 transporteras till ALS på eftermiddagen dagen efter inlämnandet och ankomststämplas dagen efter ankomst till ALS.

För att bruka detta inlämningsställe behöver du som kund en portkod. Denna får du genom att kontakta vår logistikavdelning på 08-52 77 5230 alternativt logistik.ta@alsglobal.com under ALS ordinarie öppettider. Proverna bör vara paketerade vid inlämning.

Om du har några frågor eller förslag på hur vi ytterligare kan förenkla logistiken för dig som kund är du välkommen att kontakta oss.