Nyheter

Nye og forbedrede PFAS-pakker med TOP-assay og passive prøvetakere

31. juli 2018

ALS har fått større og forbedrede analysepakker for å analysere PFAS, og kan også analysere blant annet TOP-assay og passive prøvetakere.

Les mer her!