ALS holder til i Drammensveien 264 på Vækerø i Oslo, se kontaktinformasjon

Åpningstider for innlevering av prøver: 09:00-17:00, for innlevering utenom disse tidspunktene ta kontakt.

For at prøvene skal tas med samme dag som innlevering bør de være hos oss innen klokken 14:00

Merk at prøver med tidssensitive parametere bør leveres snarest mulig.

 

Bestillingsskjemaer for analyser finnes HER

Akkrediteringsdokumenter finnes HER

Kundeinstrukser for prøvetaking, etc. finnes HER

Infobrev om forskjellige emner finnes HER