Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar och vetenskapliga bevis talar för att vi befinner oss i ett kritiskt skede. ALS har därför valt att investera i klimatkompensation denna jul.

Genom denna investering bidrar vi till att skapa ett klimatneutralt samhälle samt hållbar utveckling till utvecklingsländer.1

Genom att klimatkompensera med Certified Emission Reduction units (CERs), tar vi initiativ genom projekt som överses av Förenta Nationerna. Våra köpta CERs är utfärdade av klimatvänliga projekt som kallas för Clean Development Mechanism (CDM) projekt. Varje enskilt CDM-projekt granskas kontinuerligt av revisorer för att beräkna den faktiska utsläppsreduktionen under den aktuell tidsperiod.

Genom vår investering känner vi på ALS att detta får garanterade positiva klimateffekter. Du kan läsa mer om projektet vi har investerat i här (extern länk).

God jul och Gott Nytt År önskar vi på ALS!

1 https://offset.climateneutralnow.org/uncertification