Prøvetype: Tabletter
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 24 mg/kg
As, arsen 0,08 mg/kg
Ba, barium 0,2 mg/kg
Ca, kalsium 40 mg/kg
Cd, kadmium 0,005 mg/kg
Co, kobolt 0,005 mg/kg
Cr, krom 0,03 mg/kg
Cu, kobber 0,1 mg/kg
Fe, jern 10 mg/kg
K, kalium 100 mg/kg
Mg, magnesium 16 mg/kg
Mn, mangan 0,04 mg/kg
Mo, molybden 2 mg/kg
Na, natrium 24 mg/kg
Ni, nikkel 0,04 mg/kg
P, fosfor 6 mg/kg
Pb, bly 0,04 mg/kg
Si, silisium 10 mg/kg
Ti, titan 2 mg/kg
V, vanadium 2 mg/kg
Zn, sink 0,2 mg/kg

L-3B, metaller i faste legemidler

Analyseinfo

Pris: 2.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Tabletter
Analysetype: Elementer
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES