Prøvetype: Leketøyforskriften
Analysetype: Leker
Komponent: Rapporteringsgrense:
B, bor 5 mg/kg
Al, aluminium 5 mg/kg
Cr3+ 0,01 mg/kg
Cr(VI), Cr6+ 0,2 mg/kg
Mn, mangan 5 mg/kg
Co, kobolt 0,2 mg/kg
Ni, nikkel 0,5 mg/kg
Cu, kobber 5 mg/kg
Zn, sink 5 mg/kg
As, arsen 0,5 mg/kg
Se, selen 0,5 mg/kg
Sr, strontium 5 mg/kg
Cd, kadmium 0,05 mg/kg
Sn, tinn 0,15 mg/kg
Sb, antimon 0,5 mg/kg
Ba, barium 5 mg/kg
Hg, kvikksølv 0,1 mg/kg
Pb, bly 0,2 mg/kg

Migrasjonstest av leker iht EN71-3

Analyseinfo

Pris: Kontakt ALS
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Leketøyforskriften
Analysetype: Leker
Anbefalt prøvemengde: 2 stk
Metode: EN 71-3:2013+A3:2018
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: For mer informasjon, kontakt irene.furulund@alsglobal.com
ALS Consumer Products