ALS Laboratory Group AS kan bistå med testing av pusteevne og bakteriell filtreringsevne av medisinsk og ikke-medisinske munnbind i henhold til EN 14683:2019+AC:2019.

Medisinske munnbind

Munnbind til medisinsk bruk skal være produsert etter den europeiske standarden for medisinske ansikt-smasker (munnbind), EN 14683:2019+ AC:2019. Denne standarden skiller mellom type I, type II og type IIR som har ulike typer bakteriell filtreringseffektivitet. Type II og type IIR er de med høyeste krav og skal brukes i for eksempel operasjonssal hvor det er høye krav til sikkerhet.

Ytelseskrav for medisinske ansiktsmasker (munnbind) - EN 14683:2019+AC:2019
Prøving Type I Type II Type IIR
Bakteriell filtreringsgrad(BFE), (%) >95 >98 >98
Differansetrykk (Pa/cm²) <40 <40 <60
Sprutmotstand trykk (kPa) Kreves ikke Kreves ikke >16.0
Mikrobiell renhet (cfu/g) <30 <30 <30
Medisinske ansiktsmasker av type I bør bare brukes av pasienter og andre personer for å redusere spredning av infeksjoner, særlig under epidemier eller pandemier. Ansiktsmasker av type I er ikke beregnet for bruk av helsepersonell i en operasjonssal eller i andre medisinske omgivelser med lig-nende krav.

 

Ikke-medisinske munnbind

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN, hvor Standard Norge er det norske medlem-met, har utviklet krav til ikke-medisinske munnbind, CWA 17553:2020, det vil si munnbind til bruk i det offentlige rom. Disse munnbindene har andre krav til design, ytelse, testmetoder, innpakning, merking og informasjon enn medisinske munnbind.

Tester av pusteevne og bakteriell filtreringsevne skal utføres i henhold til EN 14683:2019+AC:2019 eller tilsvarende standarder, men da med reduserte krav for ikke-medisinske munnbind som beskrevet i CWA 17553:2020 eller angitt i nasjonale bestemmelser.

Munnbind

Ytelseskrav for ikke-medisinske munnbind ihht CWA 17553:2020
Munnbind til bruk i det offentlig rom ha to grader av filtreringsevne (BFE) mot partikler på rundt 3 μm (±0.5):
-større eller lik 90 %
-større eller lik 70 %
Materialet som brukes i ikke-medisinsk munnbind skal ikke overstige et differensialtrykk på mindre eller lik 70 Pa/cm² ved et vakuumtrykk på 100 Pa.

Kontakt oss om deres behov for testing:

e-post: irene.furulund@alsglobal.com