Resultater: 13
Analysetype: >
Søkeord: mugg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mugg 1 100 CFU/g
Gjær 1 100 CFU/g
Mugg 2 10 CFU/ml
Gjær 2 10 CFU/ml

Mugg og gjær i næringsmidler, skålmetode

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 7 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 98
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Fisk 0,40 log10 ; Kjøtt 0,15 log10 ; Melk 0,25 log 10
Lab: ALS Oslo

1 For faste prøver
2 For flytende prøver
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mugg
Gjær

Mugg og gjær på overflater, f.eks skyllevann flasker

Analyseinfo

Pris: 250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 7 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Plast/glass steril
Metode: Basert på NMKL 98
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Flaske skylles med 10ml sterilt vann hvorav 0.1ml sås ut. Resultatet dermed å anse som antall kolonier per ml men oppgis uten enhet
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mugg og gjær ved 22 grader
Mugg og gjær ved 37 grader
Aerobe mikroorganismer

Mugg i luft (inneklima)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Akkreditering: Nei
Instruks: Eksponer agarskål for luft i aktuelt miljø i 15 minutter
Anmerkninger: Det vil bli skrevet en inneklimarapport som gir informasjon om hvilke typer mugg som er tilstedeværende i prøven og om det kan være fuktskader som er årsaken.
Det er viktig ved en slik analyse at også uteluften prøvetas for mugg og gjær.
Ta kontakt for tilbud
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mugg og gjær, sum 1 100-490 000 CFU/g

Mugg og gjær i næringsmidler, TEMPO

Analyseinfo

Pris: 190 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AOAC 041001
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Log 0,35
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Gjær
Mugg

Mugg og gjær etter nedfallsmetoden

Analyseinfo

Pris: 250 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Mikrobiologi
Akkreditering: Nei
Instruks: Eksponer agarskål for luft i aktuelt miljø i 15 minutter
Anmerkninger: Ta kontakt med oss for kjøp av agarskåler.
Dette resultatet gir kun en kvantifisering av muggsporer. Hvis man er interessert i en mer inngående luftanalyse, ta kontakt for tilbud.
Komponent: Rapporteringsgrense:

Mugg og gjær i vann

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Basert på NS 4716
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sporer 7 fibre/mm^2

Innhold av mugg- og sporer på filter [A-3g]

Analyseinfo

Pris: 1.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Mugg og hussopp
Anbefalt prøvemengde: Anbefalt volum 500-1500 liter
Emballasje: Polykarbonatfilter for SEM, 25 mm
Metode: SEM
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Deteksjonsgrensen endres med prøvetakingsvolumet. Filtre med en større diameter har høyere deteksjonsgrense og benyttes kun dersom det er mye støv i luften
Analysen kan kun anvedes for å kontrollere om sporer fins i luften, ikke for å identifisere sporetypene.
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Antall mikroorgansimer pr cm^2
Total sopptall
Aspergillus- - og Penicilliumarter

DNA fra mikroorganimer i støv [A-3e]

Analyseinfo

Pris: 2.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Metode: QPCR
Akkreditering: Nei
Instruks: Ta kontakt for prøvetakingsinstruksjoner og svaber
Anmerkninger: Prøven tas når det er tegn til fuktskade på bygning. Ved å analysere med realtime PCR finner man DNA fra mugg og bakterier.
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hyppighet og art

Mikrobiell skadekontroll på ALS prøvetakningsteip [A-3i]

Analyseinfo

Pris: 600 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Metode: Mikroskopi
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: ALS prøvetakingstape muliggjør enkel prøvetaking på materialoverflater. Gjennom kombinasjon av rett adhesiv med en klar film kan vi seg hvilke muggsopper som forekommer.De visuelt identifiserbare artene angis på analyserapporten. OBS! Kun ALS prøvetakingstape kan benyttes til denne analysen.
OBS! ALS prøvetakingstape inneholder 4 stk taperemser. Hver enkelt taperemse er en individuell prøve så vennligst sikre at din bestilling motsvarer det antall prøver du har tenkt å sende inn. Dersom du f.eks tenker å ta muggprøver fra to steder i sitt hjem, må du bestille to separate analyser.
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hyppighet og art

Mikrobiologisk skadekontroll på materialprøve [A-3H]

Analyseinfo

Pris: 1.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Anbefalt prøvemengde: 20-100 cm^2
Emballasje: Plast
Metode: Mikroskopi
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Dette henvender seg til deg som vil undersøke utbredelsen av en muggskade. Analysen skjer med mikroskopi og resulterer in en bedømmelse av muggvekstens omfang. Måling av organismenes energinivå samt beskrivelse av de artene vi kan identifisere okulært inkluderes.
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Forekomst av Serpula lacrymans

Ekte hussopp med DNA-teknikk [A-3d]

Analyseinfo

Pris: 1.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Metode: QPCR
Akkreditering: Nei
Instruks: Ta kontakt for prøvetakingsinstruksjoner og svaber
Anmerkninger: Dette passer til deg som vil få bekreftet at det er en forekomst av ekte hussopp, Serpula lacrymans. DNA-analysen er den sikreste metoden for å kontrollere forekomsten.
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Forekomst av Serpula lacrymans

Ekte hussopp på matrialprøve [A-3c]

Analyseinfo

Pris: 950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Emballasje: Dobbel plastpose
Metode: Mikroskopi
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Dette passer til deg som mistenker at et bygg er angrepet av hussopp. Analysen skjer med mikroskopi.
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:

Tillegg Langsomt voksende mikroorganismer [A-3b-ADD]

Analyseinfo

Pris: 400 NOK / prøve
Standard analysetid: 20 virkedager
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Metode: Utvidet dyrkningstid for A-3b + 14 dager inkubering
Anmerkninger: Lab: ALS Stockholm