Resultater: 11
Analysetype: >
Søkeord: A-3
Komponent: Rapporteringsgrense:
Antall mikroorgansimer pr cm^2
Total sopptall
Aspergillus- - og Penicilliumarter

DNA fra mikroorganimer i støv [A-3e]

Analyseinfo

Pris: 2.610 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Metode: QPCR
Akkreditering: Nei
Instruks: Ta kontakt for prøvetakingsinstruksjoner og svaber
Anmerkninger: Prøven tas når det er tegn til fuktskade på bygning. Ved å analysere med realtime PCR finner man DNA fra mugg og bakterier.
Se instruks for prøvetaking for DNA-analyse av mikroorganismer i støv:
INSTRUKS
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:

Dyrking av mikroorganismer på matrialprøve [A-3b]

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 20-100 cm^2
Emballasje: Dobbel plastpose
Metode: Dyrkning, 7 dager inkubering
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Forekomst av Serpula lacrymans

Ekte hussopp med DNA-teknikk [A-3d]

Analyseinfo

Pris: 1.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Metode: QPCR
Akkreditering: Nei
Instruks: Ta kontakt for prøvetakingsinstruksjoner og svaber
Anmerkninger: Dette passer til deg som vil få bekreftet at det er en forekomst av ekte hussopp, Serpula lacrymans. DNA-analysen er den sikreste metoden for å kontrollere forekomsten.
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Forekomst av Serpula lacrymans

Ekte hussopp på matrialprøve [A-3c]

Analyseinfo

Pris: 1.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Emballasje: Dobbel plastpose
Metode: Mikroskopi
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Dette passer til deg som mistenker at et bygg er angrepet av hussopp. Analysen skjer med mikroskopi.
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sporer 7 fibre/mm^2

Innhold av mugg- og sporer på filter [A-3g]

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Mugg og hussopp
Anbefalt prøvemengde: Anbefalt volum 500-1500 liter
Emballasje: Polykarbonatfilter for SEM, 25 mm
Metode: SEM
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Deteksjonsgrensen endres med prøvetakingsvolumet. Filtre med en større diameter har høyere deteksjonsgrense og benyttes kun dersom det er mye støv i luften
Analysen kan kun anvedes for å kontrollere om sporer fins i luften, ikke for å identifisere sporetypene.
Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hyppighet og art

Mikrobiell skadekontroll på ALS prøvetakningsteip [A-3i]

Analyseinfo

Pris: 760 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Metode: Mikroskopi
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: ALS prøvetakingstape muliggjør enkel prøvetaking på materialoverflater. Gjennom kombinasjon av rett adhesiv med en klar film kan vi seg hvilke muggsopper som forekommer.De visuelt identifiserbare artene angis på analyserapporten. OBS! Kun ALS prøvetakingstape kan benyttes til denne analysen.
OBS! ALS prøvetakingstape inneholder 4 stk taperemser. Hver enkelt taperemse er en individuell prøve så vennligst sikre at din bestilling motsvarer det antall prøver du har tenkt å sende inn. Dersom du f.eks tenker å ta muggprøver fra to steder i sitt hjem, må du bestille to separate analyser.
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hyppighet og art

Mikrobiologisk skadekontroll på materialprøve [A-3H]

Analyseinfo

Pris: 1.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Anbefalt prøvemengde: 20-100 cm^2
Emballasje: Plast
Metode: Mikroskopi
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Dette henvender seg til deg som vil undersøke utbredelsen av en muggskade. Analysen skjer med mikroskopi og resulterer in en bedømmelse av muggvekstens omfang. Måling av organismenes energinivå samt beskrivelse av de artene vi kan identifisere okulært inkluderes.
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFBA (Perfluorbutansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFHpA (Perfluorheptansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFNA (Perfluornonansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFDA (Perfluordekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFHxDA (Perfluoroheksadekansyre) 5 µg/kg tørrstoff
Perfluoroktadekansyre (PFOcDA) 5 µg/kg tørrstoff
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFPeS (Perfluoropentansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFHpS (perfluorheptansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFDS (Perfluordekasulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFNS (Perfluorononansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFDoDS (Perfluorododekansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
FTS-4:2 Fluortelomer sulfonat 0.5 µg/kg tørrstoff
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 0.5 µg/kg tørrstoff
FTS-10:2 Fluortelomer sulfonat 0.5 µg/kg tørrstoff
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 0.5 µg/kg tørrstoff
N-Me FOSA (N-metylperfluor-1-oktansulfonamid) 0.5 µg/kg tørrstoff
N-Et FOSA (N-etylperfluor-1-oktansulfonamid) 0.5 µg/kg tørrstoff
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) 0.5 µg/kg tørrstoff
N-Et FOSE (2-N-etylperfluoro oktansulfamido-etanol) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFOSAA (Perfluorsulfonamideddiksyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
N-MeFOSAA (N-Metylperfluoroktansulfoamidosyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
EtFOSAA (N-Etylperfluoroktansulfonamidsyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
HPFHpA 0.5 µg/kg tørrstoff
Perfluor-3,7-dimetyloktansyre (P37DMOA) 0.5 µg/kg tørrstoff
Sum 12 PFAS 3 µg/kg tørrstoff
Perfluorpropansulfonsyre (PFPrS) 2.5 µg/kg tørrstoff
9-klorheksadekafluor-3-oksanonan-1-sulfonsyre (9Cl-PF3ONS) 0.5 µg/kg tørrstoff
11-kloreikosafluor-3-oksaundekan-1-sulfonsyre (11Cl-PF3OUdS) 0.5 µg/kg tørrstoff
4,8-dioksa-3H-perfluorononansyre (DONA) 0.5 µg/kg tørrstoff
2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoksy)propansyre (HFPO-DA) 2.5 µg/kg tørrstoff
2H,2H,3H,3H-perfluordekansyre (FHpPA) 5 µg/kg tørrstoff
2H,2H-perfluordekansyre (H2PFDA) 5 µg/kg tørrstoff
2H,2H,3H,3H-perfluorundekansyre (H4PFUnDA) 5 µg/kg tørrstoff

PFAS-45 Perfluorerte forbindelser i jord [OJ-34]

Analyseinfo

Pris: 3.660 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
FTS-4:2 Fluortelomer sulfonat 0.01 µg/l
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.01 µg/l
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 0.01 µg/l
FTS-10:2 Fluortelomer sulfonat 0.01 µg/l
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.01 µg/l
PFPeS (Perfluoropentansulfonat) 0.01 µg/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.01 µg/l
PFHpS (perfluorheptansulfonat) 0.01 µg/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.01 µg/l
PFNS (Perfluorononansulfonat) 0.01 µg/l
PFDS (Perfluordekasulfonat) 0.01 µg/l
PFDoDS (Perfluorododekansulfonat) 0.025 µg/l
PFBA (Perfluorbutansyre) 0.01 µg/l
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0.01 µg/l
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.01 µg/l
PFHpA (Perfluorheptansyre) 0.01 µg/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.01 µg/l
PFNA (Perfluornonansyre) 0.01 µg/l
PFDA (Perfluordekansyre) 0.01 µg/l
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.01 µg/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.01 µg/l
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 0.025 µg/l
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 0.025 µg/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 0.01 µg/l
PFHxDA (Perfluoroheksadekansyre) 0.01 µg/l
N-Et FOSA (N-etylperfluor-1-oktansulfonamid) 0.05 µg/l
N-Me FOSA (N-metylperfluor-1-oktansulfonamid) 0.05 µg/l
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) 0.025 µg/l
N-Et FOSE (2-N-etylperfluoro oktansulfamido-etanol) 0.025 µg/l
PFOSAA (Perfluorsulfonamideddiksyre) 0.01 µg/l
EtFOSAA (N-Etylperfluoroktansulfonamidsyre) 0.01 µg/l
N-MeFOSAA (N-Metylperfluoroktansulfoamidosyre) 0.01 µg/l
HPFHpA 0.01 µg/l
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyre 0.01 µg/l
Perfluor-4-metoksysmørsyre (PFMBA) 0.025 µg/l
Perfluor-3-metoksypropansyre (PFMPA) 0.025 µg/l
11-kloreikosafluor-3-oksaundekan-1-sulfonsyre (11Cl-PF3OUdS) 0.01 µg/l
9-klorheksadekafluor-3-oksanonan-1-sulfonsyre (9Cl-PF3ONS) 0.01 µg/l
4,8-dioksa-3H-perfluorononansyre (DONA) 0.01 µg/l
Perfluorpropansulfonsyre (PFPrS) 0.02 µg/l
2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoksy)propansyre (HFPO-DA) 0.02 µg/l
2H,2H,3H,3H-perfluordekansyre (FHpPA) 0.02 µg/l
2H,2H-perfluordekansyre (H2PFDA) 0.1 µg/l
2H,2H,3H,3H-perfluorundekansyre (H4PFUnDA) 0.02 µg/l
Sum 42 PFAS 0.655 µg/l

PFAS-47 Perfluorerte forbindelser i vann (ekskl. 8:2 FTOH) [OV-34]

Analyseinfo

Pris: 3.270 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: EPA 537
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 40-50%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
8:2 FTOH (Fluortelomeralkohol) 1 0.005 µg/l
FTS-4:2 Fluortelomer sulfonat 0.01 µg/l
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.01 µg/l
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 0.01 µg/l
FTS-10:2 Fluortelomer sulfonat 0.01 µg/l
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.01 µg/l
PFPeS (Perfluoropentansulfonat) 0.01 µg/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.01 µg/l
PFHpS (perfluorheptansulfonat) 0.01 µg/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.01 µg/l
PFNS (Perfluorononansulfonat) 0.01 µg/l
PFDS (Perfluordekasulfonat) 0.01 µg/l
PFDoDS (Perfluorododekansulfonat) 0.025 µg/l
PFBA (Perfluorbutansyre) 0.01 µg/l
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0.01 µg/l
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.01 µg/l
PFHpA (Perfluorheptansyre) 0.01 µg/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.01 µg/l
PFNA (Perfluornonansyre) 0.01 µg/l
PFDA (Perfluordekansyre) 0.01 µg/l
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.01 µg/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.01 µg/l
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 0.025 µg/l
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 0.025 µg/l
PFHxDA (Perfluoroheksadekansyre) 0.01 µg/l
PFODA 0.01 µg/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 0.01 µg/l
N-Et FOSA (N-etylperfluor-1-oktansulfonamid) 0.05 µg/l
N-Me FOSA (N-metylperfluor-1-oktansulfonamid) 0.05 µg/l
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) 0.025 µg/l
N-Et FOSE (2-N-etylperfluoro oktansulfamido-etanol) 0.025 µg/l
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyre 0.01 µg/l
HPFHpA 0.01 µg/l
EtFOSAA (N-Etylperfluoroktansulfonamidsyre) 0.05 µg/l
N-MeFOSAA (N-Metylperfluoroktansulfoamidosyre) 0.05 µg/l
PFOSAA (Perfluorsulfonamideddiksyre) 0.01 µg/l
Perfluor-4-metoksysmørsyre (PFMBA) 0.025 µg/l
Perfluor-3-metoksypropansyre (PFMPA) 0.025 µg/l
11-kloreikosafluor-3-oksaundekan-1-sulfonsyre (11Cl-PF3OUdS) 0.01 µg/l
9-klorheksadekafluor-3-oksanonan-1-sulfonsyre (9Cl-PF3ONS) 0.01 µg/l
4,8-dioksa-3H-perfluorononansyre (DONA) 0.01 µg/l
Perfluorpropansulfonsyre (PFPrS) 0.02 µg/l
2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoksy)propansyre (HFPO-DA) 0.02 µg/l
2H,2H,3H,3H-perfluordekansyre (FHpPA) 0.02 µg/l
2H,2H-perfluordekansyre (H2PFDA) 0.1 µg/l
2H,2H,3H,3H-perfluorundekansyre (H4PFUnDA) 0.02 µg/l
Sum 42 PFAS 0.655 µg/l

PFAS-48 Perfluorerte forbindelser i vann (inkl. 8:2 FTOH) [OV-34]

Analyseinfo

Pris: 5.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Plast
Metode: EPA 537
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 40-50%
Lab: ALS CZ

1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:

Tillegg Langsomt voksende mikroorganismer [A-3b-ADD]

Analyseinfo

Pris: 485 NOK / prøve
Standard analysetid: 20 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Metode: Utvidet dyrkningstid for A-3b + 14 dager inkubering
Anmerkninger: Lab: ALS Stockholm