Resultater: 1
Analysetype: >
Søkeord: A-4d
Komponent: Rapporteringsgrense:
Volum m3
Støv vekt 0.1 mg
Støv vekt, beregning mg/m3

Total støv (total støv, respirablet eller inhalerbart), ekskludert filter [A-4d]

Analyseinfo

Pris: 440 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 1 stk
Emballasje: Mixed cellulose 0.8 µm (totalstøvfilter), 25 alt. 37 mm, veid [A-4d]
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Stockholm