Resultater: 44
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: >
Søkeord: elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 3 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.05 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.05 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 1 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 2 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
S, svovel 100 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0.05 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 4 mg/kg tørrstoff

Totalinnhold elementer i jord [TC-1]

Analyseinfo

Pris: 1.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Flere elementer kan analyseres som tilleggselementer, kostnad påkommer. TA kontakt.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 100 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 5 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Ca, kalsium 500 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 3 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 200 mg/kg tørrstoff
K, kalium 200 mg/kg tørrstoff
Mg, magnesium 100 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 10 mg/kg tørrstoff
Na, natrium 200 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 1 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 50 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Si, silisium 400 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 3 mg/kg tørrstoff
Ti, titan 10 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 1 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.5 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg tørrstoff

Totalinnhold elementer i jord [TC-2]

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS etter smelte.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Flere elementer kan analyseres som tilleggselementer, kostnad påkommer. TA kontakt.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 10 mg/kg tørrstoff
As, arsen 3 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 1 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0,5 mg/kg tørrstoff
Ca, kalsium 100 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0,05 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0,1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 1 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 20 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0,05 mg/kg tørrstoff
K, kalium 100 mg/kg tørrstoff
Mg, magnesium 50 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 1 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0,5 mg/kg tørrstoff
Na, natrium 100 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 0,05 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 2 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 50 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
S, svovel 100 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0,05 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 0,1 mg/kg tørrstoff
Si, silisium 400 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 0,2 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 2 mg/kg tørrstoff
Ti, titan 2 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0,5 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 0,2 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0,05 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0,5 mg/kg tørrstoff

Totalinnhold elementer i jord [TC-3]

Analyseinfo

Pris: 2.080 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS enter etter smelte eller oppslutning med HNO3, HCl og HF. Valg tas på bakgrunn av prøvematriks.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Flere elementer kan analyseres som tilleggselementer, kostnad påkommer. TA kontakt.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.2 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.01 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 3.0 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.20 mg/kg tørrstoff
Li, litium 1.0 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0.50 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.40 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 5.0 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 5.0 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1.0 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 0.10 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.10 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1.0 mg/kg tørrstoff

Metaller (18 elementer incl. Hg) i jord [M-1c]

Analyseinfo

Pris: 720 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: EPA 200.7, ISO 11885
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 240 for første tilleggselement, dernest 120 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.1 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 2 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.01 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.03 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.3 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.04 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 5 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.08 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.1 mg/kg tørrstoff
S, svovel 8 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 2 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 50 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 2 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 2 mg/kg tørrstoff
LOI mg/kg tørrstoff
Sum oksider mg/kg tørrstoff
SiO2 mg/kg tørrstoff
Al2O3 mg/kg tørrstoff
CaO mg/kg tørrstoff
Fe2O3 mg/kg tørrstoff
K2O mg/kg tørrstoff
MgO mg/kg tørrstoff
MnO2 mg/kg tørrstoff
Na2O mg/kg tørrstoff
P2O5 mg/kg tørrstoff

MG-1, 21 metaller+oksider i jord

Analyseinfo

Pris: 1.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kun delvis akkreditert
For As,Cd,Cu,Co,Hg,Ni,Pb,Sb,S,Se,Sn,Zn: Prøven tørkes ved 50 grader og løses iht ASTM 3683. Verdiene korrigeres til TS ved 105 grader
For andre elementer: Løst iht ASTM D3682 (smeltes med LiBO2)
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv
Al, aluminium
As, arsen
Au, Gull
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, Brom
Ca, kalsium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, kobber
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, jern
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, Germanium
Hf, hafnium
Hg, kvikksølv
Ho, holmium
I, Jod
Ir, Iridium
K, kalium
La, lantan
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nd, neodym
Ni, nikkel
Nb, niob
Os, Osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, Palladium
Pr, praseodym
Pt, Platina
Rb, rubidium
Re. Rhenium
Rh, Rhodium
Ru, Rutenium
S, svovel
Sb, antimon
Sc, scandium
Se, selen
Si, silisium
Sm, samarium
Sn, tinn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, Tellur
Th, thorium
Ti, titan
U, uran
V, vanadium
W, wolfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, sink
Zr, zirkonium

Oversiktsanalyse / screening av metaller, semi-kvantitativ i jord/sediment

Analyseinfo

Pris: 7.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: For mer informasjon om analysen, bruksområde samt prøvemengder, vennligst se Oversiktsanalyse - info.
Analysen er kun semi-kvantitativ og er ment å gi et bilde av hvilke elementer som finnes i prøven. Rapporteringsgrensene varierer med matriks.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mo, molybden 0.2 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0.05 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 0.5 mg/kg tørrstoff
Ag, sølv 0.05 mg/kg tørrstoff

M-AR, Metaller, (Mo, Sb, Sn, Ag) med kongevannsoppslutning i jord

Analyseinfo

Pris: 860 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: Oppløsning i kongevann, ICP-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 180 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bi, vismut 0.05 mg/kg tørrstoff
B, bor 10 mg/kg tørrstoff
Ce, cerium 0.05 mg/kg tørrstoff
Cs, cesium 0.05 mg/kg tørrstoff
Dy, dysprosium 0.05 mg/kg tørrstoff
Er, erbium 0.05 mg/kg tørrstoff
Eu, europium 0.05 mg/kg tørrstoff
Gd, gadolinium 0.05 mg/kg tørrstoff
Ga, gallium 0.5 mg/kg tørrstoff
Ge, Germanium 1 2 mg/kg tørrstoff
Au, Gull 0.05 mg/kg tørrstoff
Hf, hafnium 0.05 mg/kg tørrstoff
Ho, holmium 0.05 mg/kg tørrstoff
Ir, Iridium 0.05 mg/kg tørrstoff
La, lantan 0.05 mg/kg tørrstoff
Li, litium 1 mg/kg tørrstoff
Lu, lutetium 0.05 mg/kg tørrstoff
Nd, neodym 0.05 mg/kg tørrstoff
Pd, Palladium 0.5 mg/kg tørrstoff
Pt, Platina 0.05 mg/kg tørrstoff
Pr, praseodym 0.05 mg/kg tørrstoff
Re. Rhenium 0.05 mg/kg tørrstoff
Rh, Rhodium 0.5 mg/kg tørrstoff
Rb, rubidium 0.5 mg/kg tørrstoff
Ru, Rutenium 0.5 mg/kg tørrstoff
Sm, samarium 0.05 mg/kg tørrstoff
Ag, sølv 0.1 mg/kg tørrstoff
Ta, tantal 0.5 mg/kg tørrstoff
Te, Tellur 0.5 mg/kg tørrstoff
Tb, terbium 0.05 mg/kg tørrstoff
Tl, thallium 0.05 mg/kg tørrstoff
Th, thorium 0.05 mg/kg tørrstoff
Tm, thulium 0.05 mg/kg tørrstoff
U, uran 0.06 mg/kg tørrstoff
Yb, ytterbium 0.05 mg/kg tørrstoff

Totalt metallinnhold i faste matriser, Tilleggselementer [TC-3-ADD]

Analyseinfo

Pris: 190 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS enter etter smelte eller oppslutning med HNO3, HCl og HF. Valg tas på bakgrunn av prøvematriks.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.2 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 5 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0.4 mg/kg tørrstoff

Tungmetaller (8 metaller inkl Hg) i jord [MS-1]

Analyseinfo

Pris: 720 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 09:00 Express
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: DS 259
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 240 for første tilleggselement, dernest 120 per element, med enkelte unntak
Måleusikkerhet 14%
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tørrstoff 0.1 %
As, arsen 0.5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 3.0 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.20 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 5.0 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1.0 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1.0 mg/kg tørrstoff

Tungmetaller i jord [M-1c]

Analyseinfo

Pris: 720 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: EPA 200.7, ISO 11885
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 240 for første tilleggselement, dernest 120 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
P-AL 1,5 mg/100g TS
K-AL 1,5 mg/100g TS
Ca-AL 1,0 mg/100g TS
Mg-AL 1,0 mg/100g TS
Na-AL 1,5 mg/100g TS

AL-løselige (Ammoniumlaktat) Næringsstoffer i jord

Analyseinfo

Pris: 590 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Rilsanpose eller glasskrukke
Metode: ISO 11885, prøveopparbeidelse iht SS028310
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium mg/kg tørrstoff

Aluminium i jord, tillegg

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 09:00 express
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Rilsanpose
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 0.04 mg/kg tørrstoff

Antimon (Sb) i jord [M-1c Sb]

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Plast
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 1 mg/kg tørrstoff

Antimon i jord

Analyseinfo

Pris: 480 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 09:00 express
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: Metaller: DS259:2003+DS/EN 16170:2016, TS:DS204, PCB-7: EN ISO 15308, EPA 3550C, PAH: REFLAB4:2008, PBTEX: REFLAB1:2010, THC: GC/FID, ALIFATER: GC/MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ammonium nitrogen (NH4-N) 0.04 mg/l
Nitrat-nitrogen (NO3-N) 0.5 mg/l
P, fosfor 0.06 mg/l
K, kalium 0.03 mg/l
S, svovel 0.03 mg/l
Na, natrium 0.01 mg/l
B, bor 0.007 mg/l
Cu, kobber 0.002 mg/l
Fe, jern 0.003 mg/l
Mn, mangan 0.002 mg/l
Mo, molybden 0.003 mg/l
Zn, sink 0.002 mg/l
Ni, nikkel 0.003 mg/l
Pb, bly 0.02 mg/l
Cd, kadmium 0.002 mg/l
Mg, magnesium 0.002 mg/l
Al, aluminium 0.001 mg/l

CAT (CaCl2/DTPA)-løselige næringsstoffer i jord

Analyseinfo

Pris: 1.460 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Plast
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cr3+ 0.25 mg/kg tørrstoff
Cr(VI), Cr6+ 0.06 mg/kg tørrstoff

Cr(III) og Cr(VI) i jord, Cr3+ Cr6+

Analyseinfo

Pris: 770 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass
Metode: Cr-tot:EPA 200.7, ISO 11885, Cr6+_ EN 15182, EPA 3060A. Cr3+ er differansen mellom disse
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 1 0.2 mg/kg tørrstoff

Cr(VI) i jord, Cr6+

Analyseinfo

Pris: 770 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 15192:2010
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr, krom 0.2 mg/kg tørrstoff
Cr(VI), Cr6+ 0.2 mg/kg tørrstoff

Cr3+ Cr6+ Cr-total i jord

Analyseinfo

Pris: 770 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: Cr-tot:DS259:2003+DS16170:2016, Cr6+: ISO 15192:2010, Cr3+ beregnet
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Jern II (Fe2+) 0,05 % tørrstoff
Jern III (Fe3+) 0,10 % tørrstoff

Fe2+/Fe3+ i jord (toverdig/treverdig jern)

Analyseinfo

Pris: 710 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Emballasje: Plast
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluor total 300 mg/kg tørrstoff

Fluor total i jord

Analyseinfo

Pris: 340 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, ioneselektiv elektrode
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfor (P-total) 0,050 % tørrstoff

Fosfor (total) i jord

Analyseinfo

Pris: 310 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfor (P-total) 5 mg/kg tørrstoff

Fosfor (total) i jord

Analyseinfo

Pris: 310 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluor total 1 % tørrstoff
Klor, total 1 % tørrstoff
Br, Brom 1 % tørrstoff

Halogener i jord (enkeltvis F, Cl, Br)

Analyseinfo

Pris: 1.320 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Forbrennning: DIN 51727B, Analyse ISO 10304-1
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
Halogener total (Cl, F, Br, I) 1.0 mg/kg

Halogener total (TX) i jord

Analyseinfo

Pris: 570 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 9076
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.20 mg/kg tørrstoff

Hg-J, Kvikksølv (Hg), total innhold i jord

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja