Resultater: 10
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes >
Komponent: Rapporteringsgrense:
Total indikativ dose 0.03 mSv/år

Total indikativ dose

Analyseinfo

Pris: 2.360 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, kalkulering på bakgrunn av analyse av radionuklider
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Angi tidspunkt for prøvetaking
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tritium 1 10 Bq/l

Tritium

Analyseinfo

Pris: 1.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 9698
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Angi tidspunkt for prøvetaking
Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ

1 Økt måleusikkerhet nær rapporteringsgrense
Komponent: Rapporteringsgrense:
Gross alfa aktivitet 0.05 Bq/l
Gross beta aktivitet 0.1 Bq/l

Radioaktivitet (alfa- og betaaktivitet) i vann PR

Analyseinfo

Pris: 970 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 2000 ml
Emballasje: Plast
Metode: Alfa: CSN 757611, Beta: CSN 757612
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ra-226 0.03 Bq/l
Ra-228 0.05 Bq/l
Th-228 0.03 Bq/l

Radionuklider, Ra-226, Ra-228, Th-228, Radium, Thorium, i vann PR

Analyseinfo

Pris: 2.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 2000 ml
Emballasje: Plast
Metode: Gammaspektoskopi
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cs 134 0.050 Bq/l
Cs 137 0.050 Bq/l
I 131 0.050 Bq/l

Radionuklider, kunstige, i vann PR

Analyseinfo

Pris: 1.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 2000 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 10703
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Th-234 2.0 Bq/l
Th-230 10 Bq/l
Ra-226 0.20 Bq/l
Pb-210 10 Bq/l
U-235 (Uran-235) 0.2 Bq/l
Pa-231 1 Bq/l
Ac-227 0.20 Bq/l
Th-227 0.20 Bq/l
Ra-223 0.20 Bq/l
Ra-228 0.20 Bq/l
Th-228 0.20 Bq/l
K-40 2.0 Bq/l

Radionuklider, naturlige, i vann PR

Analyseinfo

Pris: 2.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 16 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 5000ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 10703
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Th-232 0.001 Bq/l
U-238 (Uran-238) 0.001 Bq/l
Th-230 0.004 Bq/l
U-235 (Uran-235) 0.001 Bq/l
U-234 (Uran-234) 0.004 Bq/l

Radionuklider i vann, naturlige Thorium- og Uranisotoper PR

Analyseinfo

Pris: 3.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
U-238 (Uran-238) 0,001 Bq/l

Radionuklider, U-238 i vann PR

Analyseinfo

Pris: 3.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 2000 ml
Emballasje: Plast
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Pb-210 10 Bq/l

Radionuklider, Pb-210, i vann PR

Analyseinfo

Pris: 1.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 2000 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 10703
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
U-234 (Uran-234) 1 pg/l
U-235 (Uran-235) 0,02 ng/l
U-238 (Uran-238) 0,1 ng/l

IRM-UW Uranisotoper i vann

Analyseinfo

Pris: 1.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Thoriumisotoper, Th-230 og Th-232 er mulige å bestille som tilleggselementer. Vennligst ta kontakt
Lab: ALS Luleå