ALS tilbyr et omfattende tilbud av analyser av legemidler om omfatter alt fra råmateriale, API og ingredienser, intermadiat, eksipienter og test av sluttprodukt. 

Våre legemiddelslaboratorier er spesialiserte på validering av HPLC, LC-MS, GC, GC-MS og ICP-MS metoder med et topp moderne instrumentpark som tilfredsstiller de aller høyeste forventninger. 

Med et komplett analysetilbud, samt erfarne og høykvalifiserte medarbeidere kan kundene stole på integriteten og kvaliteten på analysene som utføres på våre legemiddelslaboratorier . Samtlige ALS legemiddelslaboratorier er GMP og/eller GLP sertifiserte og regelmessig inspisert av myndigheter, kunder og partnere.

Med laboratorier i hele verden er ALS en pålitelig partner for både mindre og større legemiddelfirmaer med produksjon og utvikling i flere land.

Legemiddelprøver sendes direkte til det utførende laboratoriet, les mer her.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.