Pakke

Teknikk

Separasjon

Min. Pb mengde

Typisk
usikkerhetet
%

Leveranstid, dager

Listepris, SEK

IRM-Pb(I)

206, 207, 208Pb

ICP-SFMS Ikke 0.1 ng 0.3-0.5 5 1050

IRM-Pb(II)

204, 206, 207, 208Pb

ICP-SFMS Ja 1 ng 0.1-0.2 5 1470

IRM-Pb(III)

204, 206, 207, 208Pb

MC-ICP-MS Ja 250 ng 0.005-0.01 10 3675

IRM-Pb(IV)

204, 206, 207, 208Pb

MC-ICP-MS Ikke
(galena, Pb legeringar)
250 ng 0.005-0.01 10 2940

 

Alle priser er for enkelt prøve analyser. Rabatter kan tilbys for grupper og kontinuerlige prosjekter, ta kontakt med ALS Norge for mer informasjon.

 

Pakke

Teknikk

Separasjon

Min. Mo mengde

Typisk
usikkerhetet
%

Leveranstid, dager

Listepris, SEK

IRM-Mo

95, 96, 97, 98Mo

MC-ICP-MS Ja 10 µg 0.005-0.01 15 5250

Alle priser er for enkelt prøve analyser. Rabatter kan tilbys for grupper og kontinuerlige prosjekter, ta kontakt med ALS Norge for mer informasjon.

       Pakke       

       Teknikk       

       Separasjon       

       Min. Mg mengde       

       Typisk
usikkerhetet
%       

       Leveranstid, dager       

       Listepris, SEK       

       IRM-Mg

23, 25, 26 Mg       

       MC-ICP-MS               Ja               25 µg               0.005-0.01               15               4200       

Alle priser er for enkelt prøve analyser. Rabatter kan tilbys for grupper og kontinuerlige prosjekter, ta kontakt med ALS Norge for mer informasjon.

Pakke

Teknikk

Separasjon

Min. Si mengde

Typisk
usikkerhetet
%

Leveranstid, dager

Listepris, SEK

IRM-Si

28, 29, 30Si

MC-ICP-MS Ja 100 µg 0.01-0.02 15 3675

Alle priser er for enkelt prøve analyser. Rabatter kan tilbys for grupper og kontinuerlige prosjekter, ta kontakt med ALS Norge for mer informasjon.

Pakke  

Teknikk

Separasjon

Min. Cu mengde 

Typisk
usikkerhetet
%

Leveranstid, dager

Listepris, SEK

IRM-Cu

63, 65Cu

MC-ICP-MS Ja 3 µg 0.005-0.01 15 4200

Alle priser er for enkelt prøve analyser. Rabatter kan tilbys for grupper og kontinuerlige prosjekter, ta kontakt med ALS Norge for mer informasjon.

Pakke

Teknikk

Separasjon

Min. Zn mengde

Typisk
usikkerhetet
%

Leveranstid, dager

Listepris, SEK

IRM-Zn

64, 66, 68Zn

MC-ICP-MS Yes 5 µg 0.005-0.01 15 3675

Alle priser er for enkelt prøve analyser. Rabatter kan tilbys for grupper og kontinuerlige prosjekter, ta kontakt med ALS Norge for mer informasjon.

Pakke

Teknikk

Separasjon

Min. Fe mengde

Typisk
usikkerhetet
%

Leveranstid, dager

Listepris, SEK

IRM-Fe

54, 57, 56Fe

MC-ICP-MS Ja 10 µg 0.005-0.01 15 3675

Alle priser er for enkelt prøve analyser. Rabatter kan tilbys for grupper og kontinuerlige prosjekter, ta kontakt med ALS Norge for mer informasjon.

 

Pakke

Teknikk

Separasjon

Min.Ag

mengde   

Typisk
usikkerhetet
%

Leveranstid, dager

Listepris, SEK

IRM-Ag

107,109Ag

MC-ICP-MS Ja 100 ng 0.005-0.01 15 4200

Alle priser er for enkelt prøve analyser. Rabatter kan tilbys for grupper og kontinuerlige prosjekter, ta kontakt med ALS Norge for mer informasjon.

 

Pakke

Teknikk   

Separasjon

Min.Cd 

mengde

Typisk
usikkerhetet
%

Leveranstid, dager

Listepris,

SEK

IRM-Cd

114,110Cd

MC-ICP-MS Ja 100 ng 0.005-0.01 15 4200

Alle priser er for enkelt prøve analyser. Rabatter kan tilbys for grupper og kontinuerlige prosjekter, ta kontakt med ALS Norge for mer informasjon.

 

 

Pakke

Teknikk Separasjon  Min. U mengde Typisk
usikkerhetet
%
Leveranstid, dager Listepris, SEK

IRM-U(I)

235, 238U

ICP-SFMS Ikke 0.05 ng 0.5-2 5 1050

IRM-U(II)

234, 235, 236, 238U

ICP-SFMS Ja 5 ng 0.2-1 5 1470

IRM-U(III)

235, 238U

MC-ICP-MS Ja 200 ng 0.01-0.02 10 3675

Alle priser er for enkelt prøve analyser. Rabatter kan tilbys for grupper og kontinuerlige prosjekter, ta kontakt med ALS Norge for mer informasjon.

 

Pakke

Teknikk

Separasjon

Min. Sr mengde

Typisk
usikkerhetet
%

Leveranstid, dager

Listepris, SEK

IRM-Sr(I)

86, 87Sr

MC-ICP-MS Ja 500 ng 0.005-0.01 10 3675

IRM-Sr(II)

86, 87Sr

ICP-SFMS Ja 50 ng 0.05-0.2 5 2100
Alle priser er for enkelt prøve analyser. Rabatter kan tilbys for grupper og kontinuerlige prosjekter, ta kontakt med ALS Norge for mer informasjon.

Pakket

Teknikk

Separasjon

Min. B mengde

Typisk
usikkerhetet
%

Leveranstid, dager

Listepris, SEK

IRM-B(I)

10, 11B

ICP-SFMS Ikke 0.01 ng 0.2-1 5 1260

IRM-B(II)

10, 11B

MC-ICP-MS Ja 500 ng 0.05-0.2 10 3675

MERK! Vannprøver bør ikke syrnet.

Alle priser er for enkelt prøve analyser. Rabatter kan tilbys for grupper og kontinuerlige prosjekter, ta kontakt med ALS Norge for mer informasjon.

Pakke

Teknikk

Separasjon

Min. Nd mengde

Typisk
usikkerhetet
%

Leveranstid, dager

Listepris, SEK

IRM-Nd(I)

144, 143Nd

MC-ICP-MS Ja 500 ng 0.003-0.005 15 4200

Alle priser er for enkelt prøve analyser. Rabatter kan tilbys for grupper og kontinuerlige prosjekter, ta kontakt med ALS Norge for mer informasjon.

Pakke

Teknikk

Separasjon

Min. Th mengde

Typisk
usikkerhetet
%

Leveranstid, dager

Listepris, SEK

IRM-Th(I)

230, 232Th

MC-ICP-MS Ja 200 ng 0.2-0.5 15 3675

IRM-Th(II)

230, 232Th

ICP-SFMS Ja 50 ng 1-3 10 2100

Alle priser er for enkelt prøve analyser. Rabatter kan tilbys for grupper og kontinuerlige prosjekter, ta kontakt med ALS Norge for mer informasjon.

Pakke

Teknikk

Separation

Min. Os mengde

Typisk
usikkerhetet
%

Leveranstid, dager

Listepris, SEK

IRM-Os(I)

187, 188Os

ICP-SFMS Ja 0.01 ng 0.5-2 10 2100

IRM-Os(II)

187, 188Os

MC-ICP-MS Ja 5 ng 0.05-0.2 15 3675

Alle priser er for enkelt prøve analyser. Rabatter kan tilbys for grupper og kontinuerlige prosjekter, ta kontakt med ALS Norge for mer informasjon.

Pakke

Teknikk

Separasjon

Min. Pu/Ra mengde

Typisk
usikkerhetet
%

Leveranstid, dager

Listepris, SEK

IRM-Pu

239, 240Pu

ICP-SFMS Ja 0.05 pg 1-5 15 2625

IRM-Ra

226Ra

ICP-SFMS Ja 0.02 pg NA 15 2625

Alle priser er for enkelt prøve analyser. Rabatter kan tilbys for grupper og kontinuerlige prosjekter, ta kontakt med ALS Norge for mer informasjon.

Pakke Teknikk Separasjion Min. Li mengde Typisk
usikkerhetet
%
Leveranstid, dager Listepris, SEK

IRM-Li(I)

6, 7Li

ICP-SFMS Ja 0.2 µg <0.5 15 2100

IRM-Li(II)

6, 7Li

MC-ICP-MS Ja 1 µg <0.1 15 3675

Alle priser er for enkelt prøve analyser. Rabatter kan tilbys for grupper og kontinuerlige prosjekter, ta kontakt med ALS Norge for mer informasjon.

Pakke Teknikk Separasjion Min. Hg mengde Typisk
usikkerhetet
%
Leveranstid, dager Listepris, SEK

IRM-Hg(I)

199, 200, 201, 202 Hg

MC-ICP-MS Ikke 100 ng 0.005-0.01 10 4725

Alle priser er for enkelt prøve analyser. Rabatter kan tilbys for grupper og kontinuerlige prosjekter, ta kontakt med ALS Norge for mer informasjon.