Resultater: 5
Analysetype: >
Søkeord: A-6
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.02 µg totalt

Kvikksølv (Hg) på adsorpsjonsrør A-6c

Analyseinfo

Pris: 740 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Elementer
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Co, kobolt 0.0005 µg totalt
K, kalium 50 µg totalt
Li, litium 0.01 µg totalt
Mn, mangan 0,0005 µg totalt
Na, natrium 5 µg totalt
Pb, bly 0.001 µg totalt
Sn, tinn 0.005 µg totalt

Metaller i inhalerbart støv på filter [A-6i]

Analyseinfo

Pris: 970 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) og EPA 200.8 (mod.)
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.1 µg totalt
Ca, kalsium 2 µg totalt
Cd, kadmium 0,0005 µg totalt
Cu, kobber 0,02 µg totalt
Fe, jern 0.2 µg totalt
Mn, mangan 0.005 µg totalt
Mo, molybden 0.005 µg totalt
Pb, bly 0.001 µg totalt
V, vanadium 0.001 µg totalt
Zn, sink 0.5 µg totalt

Metaller i respirabelt støv på filter [A-6r]

Analyseinfo

Pris: 970 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) og EPA 200.8 (mod.)
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Egnet filtertype er filter til foravskiller, 37mm eller 25mm, i monitor
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.1 µg totalt
As, arsen 0.005 µg totalt
Ba, barium 0.01 µg totalt
Be, beryllium 0.0005 µg totalt
Cd, kadmium 0.0005 µg totalt
Cr, krom 0.01 µg totalt
Mo, molybden 0.0005 µg totalt
Ni, nikkel 0.005 µg totalt
V, vanadium 0.001 µg totalt
Zn, sink 0.5 µg totalt

Metaller i totalstøv på filter [A-6t]

Analyseinfo

Pris: 1.260 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) og EPA 200.8 (mod.)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Egnet filtertype er Mixed cellulose membranfilter i monitor. Størrelse på filter enten 25mm eller 37mm
Pris for første element: 480 kroner
Pris for hvert påfølgende element 120 kroner
Samtlige 1260.-
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.1 µg totalt
Sb, antimon 0.0005 µg totalt
As, arsen 0.005 µg totalt
Ba, barium 0.01 µg totalt
Be, beryllium 0.0005 µg totalt
B, bor 1 µg totalt
Cd, kadmium 0.0005 µg totalt
Ca, kalsium 2 µg totalt
Cs, cesium 0.0005 µg totalt
Cr, krom 0.01 µg totalt
Co, kobolt 0.0005 µg totalt
Cu, kobber 0.02 µg totalt
Fe, jern 0.2 µg totalt
Pb, bly 0.001 µg totalt
Li, litium 0.01 µg totalt
Mg, magnesium 0.1 µg totalt
Mn, mangan 0.005 µg totalt
Hg, kvikksølv 0.001 µg totalt
Mo, molybden 0.0005 µg totalt
Ni, nikkel 0.005 µg totalt
P, fosfor 0.2 µg totalt
Pt, Platina 0.0005 µg totalt
K, kalium 50 µg totalt
Se, selen 0.01 µg totalt
Si, silisium 20 µg totalt
Ag, sølv 0.02 µg totalt
Na, natrium 5 µg totalt
Sr, strontium 0.5 µg totalt
S, svovel 2 µg totalt
Tl, thallium 0.0005 µg totalt
Th, thorium 0.0005 µg totalt
Sn, tinn 0.005 µg totalt
Ti, titan 0.02 µg totalt
U, uran 0.0005 µg totalt
V, vanadium 0.001 µg totalt
Zn, sink 0.5 µg totalt
Zr, zirkonium 0.01 µg totalt

Tilleggsmetall på filter [A-6-ADD]

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Elementer
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå