Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.02 µg totalt

Kvikksølv (Hg) på adsorpsjonsrør [A-6c]

Analyseinfo

Pris: 840 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Elementer
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvetakingsvolum: 2 liter/min i 2 timer
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med XAD-2 rør i luft:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS Luleå