Resultater: 4
Analysetype: >
Søkeord: Radiello
Komponent: Rapporteringsgrense:
Diklormetan mg/m3
Triklormetan (kloroform) mg/m3
Tetraklormetan mg/m3
1,2-dikloretan mg/m3
1,1,1-trikloretan mg/m3
1,2-Diklorpropan mg/m3
1,1-Dikloreten mg/m3
cis-1,2-Dikloreten mg/m3
trans-1,2-Dikloreten mg/m3
Trikloreten mg/m3
Tetrakloreten mg/m3

Menu A1 - Klorerte alifater i radiello

Analyseinfo

Pris: 2.280 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft med Radiello:
INSTRUKS
Anmerkninger: Pris for prøvetaker Radiello kommer i tillegg til analyseprisen
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C6-C7 2.0 µg/prøve
Fraksjon >C7-C8 2.0 µg/prøve
Fraksjon >C8-C9 2.0 µg/prøve
Fraksjon >C9-C10 2.0 µg/prøve
Fraksjon >C10-C11 2.0 µg/prøve
Fraksjon >C11-C12 2.0 µg/prøve
Fraksjon >C12-C13 2.0 µg/prøve
n-Heptan 0.2 µg/prøve
n-Heksan 0.4 µg/prøve
n-Oktan 0.2 µg/prøve
n-Nonan 0.2 µg/prøve
n-Dekan 0.2 µg/prøve
n-Undekan 0.2 µg/prøve
n-Dodekan 0.2 µg/prøve

Meny A4 - Alifater i radiello

Analyseinfo

Pris: 2.010 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: Intern metode, CS2-ekstrakt, GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft med Radiello:
INSTRUKS
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Pris for prøvetaker Radiello kommer i tillegg til analyseprisen
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Etanol µg totalt
2-Propanol (Isopropanol) µg totalt
1-Butanol µg totalt
2-Butanol µg totalt
Etylacetat µg totalt
n-Butylacetat µg totalt
Isobutylacetat µg totalt
Aceton µg totalt
Metyletylketon (MEK) µg totalt
4-Metyl-2-pentanon (Metylisobutylketon) µg totalt
Sykloheksanon µg totalt
Benzen µg totalt
Toluen µg totalt
Etylbenzen µg totalt
m/p-Xylen µg totalt
o-Xylen µg totalt
Styren µg totalt

Meny A5 - Flyktige organiske forbindelser i radiello

Analyseinfo

Pris: 2.170 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: GC/MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft med Radiello:
INSTRUKS
Anmerkninger: Pris for prøvetaker Radiello kommer i tillegg til analyseprisen
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
1,1,1-trikloretan µg/m3
1,2,4-Trimetylbenzen µg/m3
1,4-diklorbenzen µg/m3
2-Etyl-1-heksanol µg/m3
2-Propanol (Isopropanol) µg/m3
alfa-Pinen µg/m3
Benzen µg/m3
Sykloheksan µg/m3
Etanol µg/m3
Etylacetat µg/m3
Etylbenzen µg/m3
Isobutanol µg/m3
Isobutylacetat µg/m3
Isooktan µg/m3
Isopropylbenzen (kumen) µg/m3
Limonen µg/m3
m/p-Xylen µg/m3
Metyl iso-butyl keton µg/m3
Metylsykloheksan µg/m3
Metylsyklopentan µg/m3
Naftalen µg/m3
n-Butanol µg/m3
n-Butylacetat µg/m3
n-Dekan µg/m3
n-Dodekan µg/m3
n-Heptan µg/m3
n-Heksan µg/m3
n-Nonan µg/m3
n-Oktan µg/m3
n-Propylbenzen µg/m3
n-Undekan µg/m3
o-Xylen µg/m3
Sum xylener µg/m3
Styren µg/m3
Tetrakloreten µg/m3
Toluen µg/m3
Trikloreten µg/m3

Meny A7 - Aromater og halogenerte flyktige forbindelser (VOC) Radiello

Analyseinfo

Pris: 4.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk kullrør
Metode: NIOSH
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft med Radiello:
INSTRUKS
Anmerkninger: Pris for prøvetaker Radiello kommer i tillegg til analyseprisen
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ