Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C6-C7 2.0 µg/prøve
Fraksjon >C7-C8 2.0 µg/prøve
Fraksjon >C8-C9 2.0 µg/prøve
Fraksjon >C9-C10 2.0 µg/prøve
Fraksjon >C10-C11 2.0 µg/prøve
Fraksjon >C11-C12 2.0 µg/prøve
Fraksjon >C12-C13 2.0 µg/prøve
n-Heptan 0.2 µg/prøve
n-Heksan 0.4 µg/prøve
n-Oktan 0.2 µg/prøve
n-Nonan 0.2 µg/prøve
n-Dekan 0.2 µg/prøve
n-Undekan 0.2 µg/prøve
n-Dodekan 0.2 µg/prøve

Meny A4 - Alifater i radiello

Analyseinfo

Pris: 1.650 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: Intern metode, CS2-ekstrakt, GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Pris for prøvetaker Radiello kommer i tillegg til analyseprisen
Lab: ALS CZ