Resultater: 12
Analysetype: >
Søkeord: VOC
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C6-C7 2 µg/prøve
Fraksjon >C7-C8 2 µg/prøve
Fraksjon >C8-C9 2 µg/prøve
Fraksjon >C9-C10 2 µg/prøve
Fraksjon >C10-C11 2 µg/prøve
Fraksjon >C11-C12 2 µg/prøve
Fraksjon >C12-C13 2 µg/prøve
n-Heksan 0.4 µg/prøve
n-Heptan 0.2 µg/prøve
n-Oktan 0.2 µg/prøve
n-Nonan 0.2 µg/prøve
n-Dekan 0.2 µg/prøve
n-Undekan 0.2 µg/prøve
n-Dodekan 0.2 µg/prøve
n-Tridekan 0.2 µg/prøve
n-Tetradekan 0.2 µg/prøve
n-Heksadekan 0.2 µg/prøve
Diklormetan 0.2 µg/prøve
Triklormetan (kloroform) 0.2 µg/prøve
Tetraklormetan 0.2 µg/prøve
1,1-Dikloretan 0.2 µg/prøve
1,2-dikloretan 0.2 µg/prøve
1,1,1-trikloretan 0.2 µg/prøve
1,1,2-trikloretan 0.2 µg/prøve
1,1,1,2-Tetrakloretan 0.2 µg/prøve
1,1,2,2-Tetrakloretan 0.2 µg/prøve
1,2-Diklorpropan 0.2 µg/prøve
1,3-Diklorpropan 0.2 µg/prøve
2,2-Diklorpropan 0.2 µg/prøve
cis-1,2-Dikloreten 0.2 µg/prøve
trans-1,2-Dikloreten 0.2 µg/prøve
Trikloreten 0.2 µg/prøve
Tetrakloreten 0.2 µg/prøve
1,1-Diklor-1-propen 0.2 µg/prøve
cis-1,3-Diklor-1-propen 0.2 µg/prøve
trans-1,3-Diklor-1-propen 0.2 µg/prøve
1,2,3-Triklorpropan 0.2 µg/prøve
Heksaklorbutadien (HCB) 0.2 µg/prøve
2-Metylheksan 0.2 µg/prøve
4-Fenylsykloheksen 0.2 µg/prøve
Sykloheksan 0.2 µg/prøve
Isooktan 0.2 µg/prøve
Metylsykloheksan 0.2 µg/prøve
Metylsyklopentan 0.2 µg/prøve
Sum individuelle VOC µg/prøve

VOC og sum ved GC-MS/FID (µg/sample)

Analyseinfo

Pris: 2.390 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klormetan 1.0 mg/kg tørrstoff
Brommetan 0.10 mg/kg tørrstoff
Diklormetan 0.800 mg/kg tørrstoff
Bromklormetan 0.20 mg/kg tørrstoff
Triklormetan (kloroform) 0.030 mg/kg tørrstoff
Tribrommetan (bromoform) 0.040 mg/kg tørrstoff
Bromdiklormetan 0.020 mg/kg tørrstoff
Dibromklormetan 0.020 mg/kg tørrstoff
Tetraklormetan 0.010 mg/kg tørrstoff
Triklorfluormetan 0.10 mg/kg tørrstoff
Diklordifluormetan 0.10 mg/kg tørrstoff
Kloretan 0.010 mg/kg tørrstoff
1,1-Dikloretan 0.010 mg/kg tørrstoff
1,2-dikloretan 0.100 mg/kg tørrstoff
1,2-dibrometan 0.10 mg/kg tørrstoff
1,1,1-trikloretan 0.010 mg/kg tørrstoff
1,1,2-trikloretan 0.040 mg/kg tørrstoff
1,1,1,2-Tetrakloretan 0.010 mg/kg tørrstoff
1,1,2,2-Tetrakloretan 0.100 mg/kg tørrstoff
1,2-Diklorpropan 0.10 mg/kg tørrstoff
1,3-Diklorpropan 0.10 mg/kg tørrstoff
2,2-Diklorpropan 0.10 mg/kg tørrstoff
vinylklorid 0.10 mg/kg tørrstoff
1,1-Dikloreten 0.010 mg/kg tørrstoff
cis-1,2-Dikloreten 0.020 mg/kg tørrstoff
trans-1,2-Dikloreten 0.010 mg/kg tørrstoff
Trikloreten 0.010 mg/kg tørrstoff
Tetrakloreten 0.020 mg/kg tørrstoff
1,1-Diklor-1-propen 0.10 mg/kg tørrstoff
cis-1,3-Diklor-1-propen 0.10 mg/kg tørrstoff
trans-1,3-Diklor-1-propen 0.10 mg/kg tørrstoff
1,2,3-Triklorpropan 0.10 mg/kg tørrstoff
1,2-Dibrom-3-klorpropan 0.10 mg/kg tørrstoff
Heksaklorbutadien (HCB) 0.10 mg/kg tørrstoff
2-Klortoluen 0.10 mg/kg tørrstoff
4-Klortoluen 0.10 mg/kg tørrstoff
monoklorbenzen 0.010 mg/kg tørrstoff
Brombenzen 0.10 mg/kg tørrstoff
1,2-diklorbenzen 0.020 mg/kg tørrstoff
1,3-diklorbenzen 0.020 mg/kg tørrstoff
1,4-diklorbenzen 0.020 mg/kg tørrstoff
1,2,4-triklorbenzen 0.030 mg/kg tørrstoff
1,2,3-triklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
Benzen 0.005 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.100 mg/kg tørrstoff
Styren 0.040 mg/kg tørrstoff
m/p-Xylen 0.020 mg/kg tørrstoff
o-Xylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.20 mg/kg tørrstoff
Isopropylbenzen (kumen) 0.10 mg/kg tørrstoff
n-Propylbenzen 0.10 mg/kg tørrstoff
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) 0.10 mg/kg tørrstoff
1,2,4-Trimetylbenzen 0.10 mg/kg tørrstoff
n-Butylbenzen 0.10 mg/kg tørrstoff
sek-Butylbenzen 0.10 mg/kg tørrstoff
tert-Butylbenzen 0.10 mg/kg tørrstoff
p-Isopropyltoluen (p-cymen) 0.10 mg/kg tørrstoff
Naftalen 0.010 mg/kg tørrstoff

VOC-EPA, Flyktige organiske forbindelser (59 forb.) i jord OJ-14A

Analyseinfo

Pris: 2.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klormetan 1.0 µg/l
Brommetan 1.0 µg/l
Diklormetan 3.0 µg/l
Dibrommetan 1.0 µg/l
Bromklormetan 2.0 µg/l
Triklormetan (kloroform) 0.3 µg/l
Tribrommetan (bromoform) 0.2 µg/l
Bromdiklormetan 0.1 µg/l
Dibromklormetan 0.1 µg/l
Tetraklormetan 0.1 µg/l
Triklorfluormetan 1.0 µg/l
Diklorfluormetan 1.0 µg/l
Kloretan 1.0 µg/l
1,1-Dikloretan 0.1 µg/l
1,2-dikloretan 1.0 µg/l
1,2-dibrometan 1.0 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.1 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.2 µg/l
1,1,1,2-Tetrakloretan 1.0 µg/l
1,1,2,2-Tetrakloretan 1.0 µg/l
1,2-Diklorpropan 1.0 µg/l
1,3-Diklorpropan 1.0 µg/l
2,2-Diklorpropan 1.0 µg/l
vinylklorid 1.0 µg/l
cis-1,2-Dikloreten 0.1 µg/l
trans-1,2-Dikloreten 0.1 µg/l
Trikloreten 0.1 µg/l
Tetrakloreten 0.2 µg/l
1,1-Diklor-1-propen 1.0 µg/l
cis-1,3-Diklor-1-propen 1.0 µg/l
trans-1,3-Diklor-1-propen 1.0 µg/l
1,2,3-Triklorpropan 1.0 µg/l
1,2-Dibrom-3-klorpropan 1.0 µg/l
Heksaklorbutadien (HCB) 1.0 µg/l
2-Klortoluen 1.0 µg/l
4-Klortoluen 1.0 µg/l
monoklorbenzen 0.1 µg/l
Brombenzen 1.0 µg/l
1,2-diklorbenzen 0.1 µg/l
1,3-diklorbenzen 0.1 µg/l
1,4-diklorbenzen 0.1 µg/l
1,2,3-triklorbenzen 0.1 µg/l
1,2,4-triklorbenzen 0.2 µg/l
Benzen 0.2 µg/l
Toluen 0.2 µg/l
Styren 0.2 µg/l
Xylener (o-, m-, p-) 0.1/0.2/0.2 µg/l
Etylbenzen 0.1 µg/l
Isopropylbenzen (kumen) 1.0 µg/l
n-Propylbenzen 1.0 µg/l
1,2,4-Trimetylbenzen 1.0 µg/l
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) 1.0 µg/l
n-Butylbenzen 1.0 µg/l
s-Butylbenzen 1.0 µg/l
tert-Butylbenzen 1.0 µg/l
p-Isopropyltoluen (p-cymen) 1.0 µg/l
Naftalen 1.0 µg/l

Løsemidler - Flyktige organiske forbindelser - VOC-EPA (59 enkeltforbindelser) i vann [OV-14A]

Analyseinfo

Pris: 2.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 624, EPA 8260, EPA 8015, ISO 10301, MADEP 2004 rev 1.1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Glasset må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dimetylsulfid
3-metylfuran
1-oktan-3-ol
2-Heptanon
2-Heksanon
3-metyl-1-butanol
2-oktanon
3-oktanon
2-pentylfuran
Isobutanol
Texanol
1-Butanol
2-Etyl-1-heksanol
TXIB

Meny A10 - MVOC i luft, absorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 3.060 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk kullrør
Metode: GC/MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft ved bruk av pumpe:
INSTRUKS
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Komponent: Rapporteringsgrense:

Meny A11a - Stor VOC-pakke for innendørs screening, absorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 3.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk kullrør
Metode: GC/MS
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Komponent: Rapporteringsgrense:
Detekterte parametere
Aromater
Halogenerte hydrokarboner
Alkoholer
Terpener
Aldehyder
Ketoner
Estrar
Glykoler
Siloksaner
Ftalater og andre myknere
Øvrige hydrokarboner

Meny A11b - Stor VOC-pakke for innendørs screening (ORSA-rør)

Analyseinfo

Pris: 3.690 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: GC/MS
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aromater >C8-C10 5000 µg/m3
Alifater >C6-C8 5000 µg/m3
Alifater >C8-C10 5000 µg/m3
Alifater >C10-C12 5000 µg/m3
Fraksjon >C6-C7 1000 µg/m3
Fraksjon >C7-C8 1000 µg/m3
Fraksjon >C8-C9 1000 µg/m3
Fraksjon >C9-C10 1000 µg/m3
Fraksjon >C10-C11 1000 µg/m3
Fraksjon >C11-C12 1000 µg/m3
Fraksjon >C12-C13 1000 µg/m3
n-Pentan 500 µg/m3
n-Heksan 200 µg/m3
n-Heptan 100 µg/m3
n-Oktan 100 µg/m3
n-Nonan 100 µg/m3
n-Dekan 100 µg/m3
n-Undekan 100 µg/m3
n-Dodekan 100 µg/m3
n-Tetradekan 100 µg/m3
n-Tridekan 100 µg/m3
n-Heksadekan 100 µg/m3
1,2,3-Trimetylbenzen 100 µg/m3
1,2,4-Trimetylbenzen 100 µg/m3
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) 100 µg/m3
1,2,4,5-Tetrametylbenzen 100 µg/m3
2-Etyltoluen 100 µg/m3
3-Etyltoluen 100 µg/m3
4-Etyltoluen 100 µg/m3
4-Fenylsykloheksen 100 µg/m3
p-Isopropyltoluen (p-cymen) 100 µg/m3
sek-Butylbenzen 100 µg/m3
Styren 100 µg/m3
tert-Butylbenzen 100 µg/m3
n-Butylbenzen 100 µg/m3
n-Propylbenzen 100 µg/m3
Benzen 50 µg/m3
Toluen 50 µg/m3
Etylbenzen 50 µg/m3
o-Xylen 50 µg/m3
m/p-Xylen 50 µg/m3
3-Karen 100 µg/m3
alfa-Pinen 100 µg/m3
beta-Pinen 100 µg/m3
alfa-Terpinen 100 µg/m3
Limonen 200 µg/m3
1,1,1,2-Tetrakloretan 100 µg/m3
1,1,1-trikloretan 100 µg/m3
1,1,2,2-Tetrakloretan 100 µg/m3
1,1,2-trikloretan 100 µg/m3
1,1-Dikloretan 100 µg/m3
1,1-Diklor-1-propen 100 µg/m3
1,2,3-Triklorpropan 100 µg/m3
1,1-Dikloreten 100 µg/m3
1,2-Dibrom-3-klorpropan 100 µg/m3
1,2-dibrometan 100 µg/m3
1,2-dikloretan 100 µg/m3
1,2-diklorbenzen 100 µg/m3
1,2-Diklorpropan 100 µg/m3
1,3-diklorbenzen 100 µg/m3
1,3-Diklorpropan 100 µg/m3
1,4-diklorbenzen 100 µg/m3
1,2,3-triklorbenzen 100 µg/m3
1,2,4-triklorbenzen 100 µg/m3
2,2-Diklorpropan 100 µg/m3
2-Klortoluen 100 µg/m3
4-Klortoluen 100 µg/m3
Brombenzen 100 µg/m3
Tribrommetan (bromoform) 100 µg/m3
Bromklormetan 100 µg/m3
Bromdiklormetan 100 µg/m3
Brommetan 100 µg/m3
Kloretan 100 µg/m3
Klormetan 100 µg/m3
cis-1,2-Dikloreten 100 µg/m3
cis-1,3-Diklor-1-propen 100 µg/m3
Dibromklormetan 100 µg/m3
Dibrommetan 100 µg/m3
Diklordifluormetan 100 µg/m3
Diklormetan 100 µg/m3
Heksaklorbutadien (HCB) 100 µg/m3
Klorbenzen 100 µg/m3
Tetrakloreten 100 µg/m3
Tetraklormetan 100 µg/m3
trans-1,2-Dikloreten 100 µg/m3
trans-1,3-Diklor-1-propen 100 µg/m3
Trikloreten 100 µg/m3
Triklorfluormetan 100 µg/m3
Triklormetan (kloroform) 100 µg/m3
vinylklorid µg/m3
2-Butanon 100 µg/m3
Heksanal 100 µg/m3
Aceton 100 µg/m3
Sykloheksanon 100 µg/m3
4-Metyl-2-pentanon (Metylisobutylketon) 100 µg/m3
1,4-diklorbenzen 100 µg/m3
2-Metylheksan 100 µg/m3
4-Fenylsykloheksen 100 µg/m3
Sykloheksan 100 µg/m3
Isooktan 100 µg/m3
Metyl-tert-butyleter (MTBE) 100 µg/m3
ETBE (Etyl-tert-butyl eter) 100 µg/m3
2-Etyl-1-heksanol 100 µg/m3
2-metyl-1-butanol 100 µg/m3
Isobutanol 100 µg/m3
1-Propanol 100 µg/m3
1-Butanol 100 µg/m3
2-Butanol 200 µg/m3
2-Propanol (Isopropanol) 100 µg/m3
Etanol 1000 µg/m3
Isobutylacetat 200 µg/m3
n-Butylacetat 200 µg/m3
tert-Butylacetat 100 µg/m3
Etylacetat 200 µg/m3
Vinylacetat 100 µg/m3
Naftalen 1000 µg/m3

Meny A7 - Aromater og halogenerte flyktige forbindelser (VOC) i luftprøver, stor pakke (96 forbindelser)

Analyseinfo

Pris: 4.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk kullrør
Metode: NIOSH
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft ved bruk av pumpe:
INSTRUKS
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
1,1,1-trikloretan µg/m3
1,2,4-Trimetylbenzen µg/m3
1,4-diklorbenzen µg/m3
2-Etyl-1-heksanol µg/m3
2-Propanol (Isopropanol) µg/m3
alfa-Pinen µg/m3
Benzen µg/m3
Sykloheksan µg/m3
Etanol µg/m3
Etylacetat µg/m3
Etylbenzen µg/m3
Isobutanol µg/m3
Isobutylacetat µg/m3
Isooktan µg/m3
Isopropylbenzen (kumen) µg/m3
Limonen µg/m3
m/p-Xylen µg/m3
Metyl iso-butyl keton µg/m3
Metylsykloheksan µg/m3
Metylsyklopentan µg/m3
Naftalen µg/m3
n-Butanol µg/m3
n-Butylacetat µg/m3
n-Dekan µg/m3
n-Dodekan µg/m3
n-Heptan µg/m3
n-Heksan µg/m3
n-Nonan µg/m3
n-Oktan µg/m3
n-Propylbenzen µg/m3
n-Undekan µg/m3
o-Xylen µg/m3
Sum xylener µg/m3
Styren µg/m3
Tetrakloreten µg/m3
Toluen µg/m3
Trikloreten µg/m3

Meny A7 - Aromater og halogenerte flyktige forbindelser (VOC) Radiello

Analyseinfo

Pris: 4.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk kullrør
Metode: NIOSH
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Se instruks for prøvetaking av luft med Radiello:
INSTRUKS
Anmerkninger: Pris for prøvetaker Radiello kommer i tillegg til analyseprisen
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
1,1-Dikloreten mg/m3
trans-1,2-Dikloreten mg/m3
1,1-Dikloretan mg/m3
cis-1,2-Dikloreten mg/m3
1,2-dikloretan mg/m3
1,1,1-trikloretan mg/m3
Triklormetan (kloroform) mg/m3
Tetraklormetan mg/m3
Trikloreten mg/m3
Tetrakloreten mg/m3
1,1,2,2-Tetrakloretan mg/m3
1,1,2-trikloretan mg/m3
vinylklorid mg/m3
Benzen mg/m3
Toluen mg/m3
Etylbenzen mg/m3
m/p-Xylen mg/m3
o-Xylen mg/m3
Styren mg/m3
n-Heksan mg/m3
n-Heptan mg/m3
Sykloheksan mg/m3
Aceton mg/m3
Metyl-tert-butyleter (MTBE) mg/m3
Metyletylketon (MEK) mg/m3
4-Metyl-2-pentanon (Metylisobutylketon) mg/m3
monoklorbenzen mg/m3
1,2-diklorbenzen mg/m3
1,3-diklorbenzen mg/m3
1,4-diklorbenzen mg/m3
1,2,4-Trimetylbenzen mg/m3
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) mg/m3
n-Propylbenzen mg/m3
Diklormetan mg/m3

Meny E-1a - VOC i poregass

Analyseinfo

Pris: 3.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
1,1-Dikloreten mg/m3
trans-1,2-Dikloreten mg/m3
1,1-Dikloretan mg/m3
cis-1,2-Dikloreten mg/m3
1,2-dikloretan mg/m3
1,1,1-trikloretan mg/m3
Triklormetan (kloroform) mg/m3
Tetraklormetan mg/m3
Trikloreten mg/m3
Tetrakloreten mg/m3
1,1,2,2-Tetrakloretan mg/m3
1,1,2-trikloretan mg/m3
vinylklorid mg/m3
Benzen mg/m3
Toluen mg/m3
Etylbenzen mg/m3
m/p-Xylen mg/m3
o-Xylen mg/m3
Styren mg/m3
n-Heksan mg/m3
n-Heptan mg/m3
Sykloheksan mg/m3
Aceton mg/m3
Metyl-tert-butyleter (MTBE) mg/m3
Metyletylketon (MEK) mg/m3
4-Metyl-2-pentanon (Metylisobutylketon) mg/m3
monoklorbenzen mg/m3
1,2-diklorbenzen mg/m3
1,3-diklorbenzen mg/m3
1,4-diklorbenzen mg/m3
1,2,4-Trimetylbenzen mg/m3
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) mg/m3
n-Propylbenzen mg/m3
Diklormetan mg/m3

Meny E-1b - VOC i poregass, forurenset våt jord

Analyseinfo

Pris: 3.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
1,1-Dikloreten mg/m3
trans-1,2-Dikloreten mg/m3
1,1-Dikloretan mg/m3
cis-1,2-Dikloreten mg/m3
1,2-dikloretan mg/m3
1,1,1-trikloretan mg/m3
Triklormetan (kloroform) mg/m3
Tetraklormetan mg/m3
Trikloreten mg/m3
Tetrakloreten mg/m3
1,1,2,2-Tetrakloretan mg/m3
1,1,2-trikloretan mg/m3
vinylklorid mg/m3
Benzen mg/m3
Toluen mg/m3
Etylbenzen mg/m3
m/p-Xylen mg/m3
o-Xylen mg/m3
Styren mg/m3
n-Heksan mg/m3
n-Heptan mg/m3
Sykloheksan mg/m3
Aceton mg/m3
Metyl-tert-butyleter (MTBE) mg/m3
Metyletylketon (MEK) mg/m3
4-Metyl-2-pentanon (Metylisobutylketon) mg/m3
monoklorbenzen mg/m3
1,2-diklorbenzen mg/m3
1,3-diklorbenzen mg/m3
1,4-diklorbenzen mg/m3
1,2,4-Trimetylbenzen mg/m3
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) mg/m3
n-Propylbenzen mg/m3
Diklormetan mg/m3

Meny E-2 - VOC i inneluft

Analyseinfo

Pris: 3.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Luftvolum L
Fraksjon >C6-C7 1 mg/m3
Fraksjon >C7-C8 1 mg/m3
Fraksjon >C8-C9 1 mg/m3
Fraksjon >C9-C10 1 mg/m3
Fraksjon >C10-C11 1 mg/m3
Fraksjon >C11-C12 1 mg/m3
Fraksjon >C12-C13 1 mg/m3
n-Heksan 0.2 mg/m3
n-Heptan 0.1 mg/m3
n-Oktan 0.1 mg/m3
n-Nonan 0.1 mg/m3
n-Dekan 0.1 mg/m3
n-Undekan 0.1 mg/m3
n-Dodekan 0.1 mg/m3
n-Tridekan 0.1 mg/m3
n-Tetradekan 0.1 mg/m3
n-Heksadekan 0.1 mg/m3
Diklormetan 0.1 mg/m3
Triklormetan (kloroform) 0.1 mg/m3
Tetraklormetan 0.1 mg/m3
1,1-Dikloretan 0.1 mg/m3
1,2-dikloretan 0.1 mg/m3
1,1,1-trikloretan 0.1 mg/m3
1,1,2-trikloretan 0.1 mg/m3
1,1,1,2-Tetrakloretan 0.1 mg/m3
1,1,2,2-Tetrakloretan 0.1 mg/m3
1,2-Diklorpropan 0.1 mg/m3
1,3-Diklorpropan 0.1 mg/m3
2,2-Diklorpropan 0.1 mg/m3
cis-1,2-Dikloreten 0.1 mg/m3
trans-1,2-Dikloreten 0.1 mg/m3
Trikloreten 0.1 mg/m3
Tetrakloreten 0.1 mg/m3
1,1-Diklor-1-propen 0.1 mg/m3
cis-1,3-Diklor-1-propen 0.1 mg/m3
trans-1,3-Diklor-1-propen 0.1 mg/m3
1,2,3-Triklorpropan 0.1 mg/m3
Heksaklorbutadien (HCB) 0.1 mg/m3
2-Metylheksan 0.1 mg/m3
4-Fenylsykloheksen 0.1 mg/m3
Sykloheksan 0.1 mg/m3
Isooktan 0.1 mg/m3
Metylsykloheksan 0.1 mg/m3
Metylsyklopentan 0.1 mg/m3
Sum individuelle VOC mg/m3

TVOC i luft med GC-MS- gruppe A- kalk. (mg/m3)

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: intern metode, kullrør
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ