Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hyppighet og art

Mikrobiologisk skadekontroll på materialprøve [A-3H]

Analyseinfo

Pris: 1.190 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Anbefalt prøvemengde: 20-100 cm^2
Emballasje: Plast
Metode: Mikroskopi
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Dette henvender seg til deg som vil undersøke utbredelsen av en muggskade. Analysen skjer med mikroskopi og resulterer in en bedømmelse av muggvekstens omfang. Måling av organismenes energinivå samt beskrivelse av de artene vi kan identifisere okulært inkluderes.
Lab: ALS Stockholm