Analyse av urin

ALS Laboratory Group tilbyr urinanalyse for metaller (mineraler), metallspesieringer og isotoper.

Urinens hovedfunksjon er å føre bort avfallstoffer fra kroppen. Dette inkluderer for eksempel toksiske metaller fra næringsmidler, arbeidsmiljø eller legemidler. En urinanalyse gir i så måte informasjon om potensielle eksponering av metaller, men også detoksifiseringsprosessen i kroppen.

For prøvetaking av urin hos yrkeseksponerte personer anbefaler ALS at prøven tas i sammenheng med arbeidsukens slutt.  

Se vårt nyhetsblad FAQ dokument Prøvetakingsinstruksjoner

Forskning

ALS bedriver egen forskning innen feltene metall-, spesiering- og isotopanalysr av kliniske prøver. Forskningen ALS har foretatt har resultert i et stort antall publikasjoner. Se mere informasjon her. (svensk side)

Spørsmål og svar

ALS har samlet en del vanlige spørsmål og svar angående metallanalyser av kliniske prøver her.