Analyse av blod

ALS Laboratory Group tilbyr blodanalyse for metaller (mineraler), metallspesieringer og isotoper. Metallanalyse av blod gir den totale konsentrasjonen av grunnstoffet som måles. Analyse av blod er relevant i flere anledninger, blant annet for å identifisere eventuelle brudd eller overskudd av sporelementer og mineraler. Blodanalyse kan også utføres for å utrede f.eks gastrointestinal- og nyrefunksjon. 

Prøvetakning av blod skjer typisk før, under eller rett etter mistenkt eksponering eller detoks.

ALS Laboratory Group tilbyr akkreditert analyse av 68 grunnstoffer med høyoppløslig ICP-MS (ICP-SFMS).

Se vårt nyhetsblad FAQ dokument Prøvetakingsinstruksjoner

Forskning

ALS bedriver egen forskning innen feltene metall-, spesiering- og isotopanalysr av kliniske prøver. Forskningen ALS har foretatt har resultert i et stort antall publikasjoner. Se mere informasjon her. (svensk side)

Spørsmål og svar

ALS har samlet en del vanlige spørsmål og svar angående metallanalyser av kliniske prøver her.