For generell instruksjon til ALS Online, følg linken her.
For instruksjoner til hvordan man benytter Online registreringsmodulen, følg linken her.
For instruksjoner til hvordan man benytter Diagramfunksjonen på ALS Online: her.

Instruksjonsvideo prøvetakingsteip

Innholdet er under revisjon, ta kontakt med info.on@alsglobal.com for spørsmål.

Generellt

Jord

Vann

Passive prøvetakere

Luft

Næringsmidler

Mikrobiologi

Humanbiologi

Inneklima