For generell instruksjon til ALS Online, følg linken her.
For instruksjoner til hvordan man benytter Online registreringsmodulen, følg linken her.
For instruksjoner til hvordan man benytter Diagramfunksjonen på ALS Online: her.

Generellt

Jord

Vann

Passive prøvetakere

Luft

Næringsmidler

Mikrobiologi

Humanbiologi

Inneklima