Vår semikvantitative screening, også kalt oversiktanalyse, omfatter ca. 70 elementer. Denne omfattende analyse kan benyttes innen flere områder, så som:

Målinger av bakgrunnsnivåer i miljøprøver som vann, biota, sediment, m.m.
Oversiktsanalysen kan også benyttes når man ikke vet eksakt hvilke elementer man kan komme til å påvise i prøvematerialet. Vanligvis ligger data fra oversiktsanalyser til grunn for etterfølgende kvantitativ analyse av utvalgte metaller.
Oversiktsanalysene kan tilbys kvantitativt for samtlige elementer; Vennligst kontakt oss dersom du har eventuelle spørsmål omkring analyse eller priser.

 

Rapporteringsgrener (LOQ)

ALS Laboratory Group tilbyr den mest følsomme analyseteknikken som fins tilgjengelig for analyse av sporelementer, høyoppløselig ICP-MS (ICP-SFMS). Vårt laboratorium i Luleå, Sverige, er spesialbygget for målinger av lave nivåer, likeså er arbeidsrutinene tilpasset for akkurat dette. Dersom du bestiller en screeninganalyse kan du være forsikrret om at ALS gjør sitte beste for å holde rapporteringsgrensene så lave som mulig for den aktuelle analysen.

Da oversiktsanalysen kan utføres på i praksis alle tenkbare prøvematrikser varierer også rapporteringsgrensene. For flere sporelementer kan vi rutinemessig tilby rapporteringsgrenser på ppt (parts per trillion) eller ng/l i rent vann/syrer. For visse andre matrikser er vanligvis rapporteringsgrensene høyere, eksempelvis der det behøves kraftige oppslutninger eller ved behov for fortynning for å hindre kontaminering. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

 

Prøvemengder

Vår semikvantitative screening kan utføres på veldig små prøvemengder, normalt sett fra ca. 20 mg for faste prøver eller 1 ml for flytende. Den anbefalte prøvemengden avhenger av prøvematriks, vennligst kontakt oss for mer informasjon. Der det er ekstremt små prøvemengder, kan LOQ påvirkes og den mest hensiktsmessige prøvetakingsmetode samt valg av emballasje bør diskuteres med laboratoriet.

 

Analyserbare elementer

aluminium kalium silisium
antimon kobolt sink
arsen kobber skandium
barium krom strontium
beryllium kvikksølv svovel
bly lantan sølv
bor lithium tantal
brom lutetium tellur
cerium magnesium terbium
cesium mangan thallium
dysprosium molybden thorium
erbium natrium tinn
europium neodym titan
fosfor nikkel tulium
gadolinium niob uran
gallium osmium vanadium
germanium palladium vismut
gull platina wolfram
hafnium praeodym ytterbium
holmium rhenium yttrium
iridium rodium zirkonium
jod rubidium  
jern rutenium  
kadmium samarium  
kalsum selen  

Matrikseffekter kan medføre at visse elementer må utgå.
Analysen er ikke akkreditert.