Legemiddelprøver sendes direkte til det utførende laboratoriet. Samtlige forsendelser bør inneholde:

  • henvisning til gyldig tilbud for etterspurte analyser
  • utfylt ordreblankett
  • eventuell relevant sikkerhetsinformasjon (les mer under)

Kontakt oss for tilbud og mer informasjon om hvordan du sender inn prøver.

Om du trenger hjelp til å sende forsendelser til laboratoriet, vennligst ta kontakt. Se til at prøvene pakkes nøye og at alle nødvendige forholdsregler er tatt innen prøven sendes til ALS. 

Sikkerhetsinformasjon

Når legemiddelprøver sendes er det svært viktig at all nødvendig informasjon om prøven kommer frem til ALS for å beskytte vårt personale, samt trygge at den beste metoden anvendes for analysene, trenger ALS følgende informasjon: 

  • Prøvematriks
  • om det er forventet høye verdier av PBT (persistente, bioakkumulerende og/eller toksiske substanser)
  • eventuell smitterisiko
  • krever prøvene noen spesiell lagring eller rom?