Covid-19: Analyser av SARS-CoV-2 på overflater

ALS har utviklet en metode for å analysere forekomsten av koronaviruset SARS-CoV-2 på overflater og tilbyr nå en analysepakke og prøvetakingsmateriell for dette.

Koronaviruset SARS-CoV-2, som er årsaken til sykdommen Covid-19, spres i hovedsak som en direkte kontakt- og dråpesmitte. Det innebærer at spredningen skjer gjennom nærkontakt med et infisert menneske eller gjennom dråper som spres i luften når en smittet person nyser eller hoster. Dråpene faller raskt ned gjennom luften og lander på overflater der viruset kan overleve og spres gjennom kontakt av overflatene.

Bestilling av prøvetakingskit

Gjennom å bruke en svaber som strykes over overflaten og senere analyseres med PCR, kan man undersøke forekomsten av viruset på overflaten.

Prøvetakingskitet inneholder prøvetakingsmateriell for prøvetakingen, boks som kreves ved transport av biologiske substanser, fraktlapp for gratis frakt av prøvene til laboratoiret samt prøvetakingsinstruksjon.

Prøvetakingskitet kan du bestille her

Ved prøvetaking av større områder anbefales det å ta flere prøver fra samme overflate ettersom virus vanligvis spres utover en overflate og ikke fordeles jevnt. Det anbefales å ta prøve av overflate på 10 x10 cm. Hvis flere prøver skal tas på samme overflate kan ekstra svabere bestilles, opptil 4 svabere kan sendes samtidig i samme prøverør.

Ta kontakt med ALS:

Telefon: 22 13 18 00

e-mail: info.on@alsglobal.com

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.