Maling kan være avflassende eller løst fra underlaget, og det regnes dermed som eget avfall. Enkelte definerer dette som at dersom malingen lett kan skrapes av uten mekaniske virkemidler så er det eget avfall, men dette er en skjønnsbasert vurdering som må tas av kvalifiserte personer.

 

Malingspakken inneholder et utvalg av de vanligste analysene som bestilles i slike prøver. Dette er følgende parameter:

  • Klorparafiner
  • PCB-7
  • Tungmetaller (Arsen, Kadmium, Krom, Kobber, Kvikksølv, Nikkel, Bly, Sink)

Denne pakken er laget for å følge retningslinjene i betongveilederen, hvor grenseverdiene oppfyller kravene innenfor denne veilederen.  

 

 

Slik bestiller du analyser:

  • Bestill emballasje
  • Lag analysebestilling i ALS Solutions eller bestillingsark. For opprettelse av ny bruker, kontakt vår kundeservice på tlf: 22 13 18 00, så hjelper vi deg å komme i gang. 
  • Send eller lever prøvene til Drammensveien 264, 0283 Oslo (ikke bruk norgespakke). Merk prøvene og legg ved kopi av bestillingsark. Dersom ikke digitalt bestillingsark er benyttet kan bestillingen også skannes og sendes til e-post adressen: provreg.on@ALSGlobal.com. Skriv prøvenavnene tydelig, slik at vi lett kan matche prøver og bestilling når de ankommer ALS.