ALS tilbyr en betongpakke som følger Avfallsforskriftens kap. 14A og inneholder basis komponentene som trengs for å analysere om betongen må saneres før deponering.

Denne pakken oppfyller også kravene som trengs i forhold til rapporteringsgrenser, og består av følgende analyser:

  • Cr6+
  • PCB-7
  • Tungmetaller (Arsen, Bly, Kadmium, Kvikksølv, Kobber, Sink, Cr3+ og Nikkel)


Dersom det trengs rivning av byggverk eller konstruksjoner så er det nå lovpålagt med sanerings- og destruksjonsplikt. Dette inkluderer også maling, fuger, avrettingsmasser og murpuss.

Vi kan også tilby denne som ekspress, som gjør at du kan få resultatene dine enda raskere dersom det haster.

 

 

Slik bestiller du analyser:

  • Bestill emballasje
  • Lag analysebestilling i ALS Solutions eller bestillingsark. For opprettelse av ny bruker, kontakt vår kundeservice på tlf: 22 13 18 00, så hjelper vi deg å komme i gang. 
  • Send eller lever prøvene til Drammensveien 264, 0283 Oslo (ikke bruk norgespakke). Merk prøvene og legg ved kopi av bestillingsark. Dersom ikke digitalt bestillingsark er benyttet kan bestillingen også skannes og sendes til e-post adressen: provreg.on@ALSGlobal.com. Skriv prøvenavnene tydelig, slik at vi lett kan matche prøver og bestilling når de ankommer ALS.