Veilederne oppgir grensene som må overholdes og retningslinjer på videre vurderinger som må benyttes ved de ulike vanntypene.

 

  • ANC – Syrenøytraliserende kapasitet, beregnes på bakgrunn av sum kationer og anioner. Denne parameteren indikerer forsuringstilstanden til vann, og øker naturlig når det er økende kalsium og humusinnhold.

 

  • Labilt aluminium – er løst uorganisk aluminium som er differansen mellom løst (total) aluminium (Reaktivt Aluminium) og løst ikke reaktivt aluminium (Det som passerer en ionebytter der det Labile aluminiumet, som kationer, tas bort). Labilt aluminium er svært giftig for fisk og er en av årsakene til fiskedød ifm. Forsuring av vassdrag.

 

  • Klorofyll-A – Dette brukes til å klassifisere BKE planteplankton, og per dagsdato så er dette den eneste parameteren som brukes for denne klassifiseringen.

 

 

 

ALS kan levere importformat til Vannmiljø dersom dette oppgis ved bestilling.

 

 

Slik bestiller du analyser:

  • Bestill emballasje
  • Lag analysebestilling i ALS Solutions eller bestillingsark. For opprettelse av ny bruker, kontakt vår kundeservice på tlf: 22 13 18 00, så hjelper vi deg å komme i gang. 
  • Send eller lever prøvene til Drammensveien 264, 0283 Oslo (ikke bruk norgespakke). Merk prøvene og legg ved kopi av bestillingsark. Dersom ikke digitalt bestillingsark er benyttet kan bestillingen også skannes og sendes til e-post adressen: provreg.on@ALSGlobal.com. Skriv prøvenavnene tydelig, slik at vi lett kan matche prøver og bestilling når de ankommer ALS.