Privatperson? Klikk her for å bestille vannanalyse!

For alle former for vann som, enten ubehandlet eller etter behandling, som skal drikkes, brukes i matlaging, eller brukes til andre husholdningsformål eller i næringsmiddelforetak, stilles det krav til kvaliteten av vannet.

Drikkevann skal ha tilstrekkelig høy kvalitet til at det kan drikkes eller brukes i matlaging uten helserisiko. Drikkevannsforskriften gir grenseverdier for hva som er akseptabelt innhold for en rekke kjemiske, mikrobiologiske og radioaktive komponenter i drikkevannet.

Eksempler: Vanlig springvann, flaskevann, tankvann, behandlet eller ubehandlet overflate- eller grunnvann.

  • Drikkevannspakke A – Vi tilbyr her en basispakke som gjøres på vår lab i Oslo, og inneholder de kjemi- og mikroanalysene som befinner seg innenfor prøvegruppe A i Drikkevannsforskriften. Det tilbys også en tilleggspakke til denne, hvor ulike stoffer analyseres avhengig om det er blitt brukt som vannbehandlingskjemikalie.

 

  • Drikkevannspakke B – Vi tilbyr alle parameterne som befinner seg innenfor prøvegruppe B i drikkevannsforskriften. Epiklorhydrin, Akrylamid og Vinylklorid befinner seg derimot ikke i vår analysepakke, da disse ikke trengs å analyseres, med mindre risikovurderingen viser at disse er relevante å analysere. I slike tilfeller kan de analyseres hos oss som tillegg til drikkevannspakke B (Link til analyse: Epiklorhydrin, Akrylamid, Vinylklorid).

 

  • Pesticider/Plantevernmidler – Både enkeltvis og totalt står disse oppført i prøvegruppe B i drikkevannsforskriften, men denne analysen er bare nødvendig om risikovurderingen viser at det er en viss sannsynlighet for at de er til stede i det aktuelle vannforsyningssystemet. Hvilke pesticider som skal testes for vil avhenge av hvilke virksomheter og landbruksforetak som farekartleggingen har identifisert i området. I drikkevannsforskriften er det kun gitt grenser for aldrin, dieldrin, heptaklor og heptaklorepoksid på 0.03 µg/l. 

 

  • Pesticider/Plantevernmidler – Både enkeltvis og totalt står disse oppført i prøvegruppe B i drikkevannsforskriften, men denne analysen er bare nødvendig om risikovurderingen viser at det er en viss sannsynlighet for at de er til stede i det aktuelle vannforsyningssystemet. Hvilke pesticider som skal testes for vil avhenge av hvilke virksomheter og landbruksforetak som farekartleggingen har identifisert i området. I drikkevannsforskriften er det kun gitt grenser for aldrin, dieldrin, heptaklor og heptaklorepoksid på 0.03 µg/l.

           Aktuell pesticid pakke iht. Drikkevannsforskriften er [OV-3a DRIKKE], men vi kan tilby en rekke andre spesifikke                         pesticider og plantevernanalyser avhengig av behov.

 

  • Råvannspakke –  Råvann er vann som brukes til produksjonen av drikkevann. Råvannet må analyseres for utvalgte mikrobiologiske og kjemiske parametere, og alle analysene i denne pakken gjøres på vårt laboratorium i Oslo. Hvor mange prøver som må tas pr. år for den gjeldende produksjonen varierer med hensyn til mengden vann som er produsert pr. døgn.

 

 

Slik bestiller du analyser:

  • Bestill emballasje
  • Lag analysebestilling i ALS Solutions eller bestillingsark. For opprettelse av ny bruker, kontakt vår kundeservice på tlf: 22 13 18 00, så hjelper vi deg å komme i gang. 
  • Send eller lever prøvene til Drammensveien 264, 0283 Oslo (ikke bruk norgespakke). Merk prøvene og legg ved kopi av bestillingsark. Dersom ikke digitalt bestillingsark er benyttet kan bestillingen også skannes og sendes til e-post adressen: provreg.on@ALSGlobal.com. Skriv prøvenavnene tydelig, slik at vi lett kan matche prøver og bestilling når de ankommer ALS.

Analyse av vann for privatpersoner:

Dersom du har en egen brønn til hytte eller hus, så har du ett eget ansvar for vannkvaliteten. Rutinemessige vannprøver er en forutsetning for sikkert drikkevann. Resultatene av vannanalysen gir et klart bilde av tilstanden på vannet, som hjelper deg til å gjøre riktig tiltak slik at vannet ditt blir trygt.

Ved bestilling av drikkevannstest kan ALS også levere prøvetakingsinstruksjon.

Les mer om drikkevann og de analyser ALS kan tilby her.

Les mer om analysefrekvens og minstekrav i drikkevannsforskriften.

Klikk her for å bestille vannanalyse

 

Drikkevannanalyse