Resultater: 5
Søkeord: salmonella
Komponent: Rapporteringsgrense:
Salmonella 1

Salmonella i jord

Analyseinfo

Pris: 420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass, steril
Metode: Afnor Uni 03/06-12/7, overflateutstryk
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
1 Grense for påvist er 2 CFU/25 g
Komponent: Rapporteringsgrense:
Salmonella 1 påvist/ikke påvist

Salmonella i næringsmidler og fôr

Analyseinfo

Pris: 420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: ISO 6579 (2002)
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
1 Grense for påvist er 2 CFU/25 g
Komponent: Rapporteringsgrense:
Salmonella

Salmonella kvalitativ i vann

Analyseinfo

Pris: 420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Steril flaske
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Salmonella 1 påvist/ikke påvist

Salmonella på svaber

Analyseinfo

Pris: 420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Svaber
Metode: ISO 6579 (2002)
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Bestill svaber/klut fra ALS
Lab: ALS Sarpsborg

1 Grense for påvist er 2 CFU/25 g
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall
Mugg
Gjær
E. coli (Escherichia coli)
Galletolerante gram negative bakterier
Staphylococcus aureus
Salmonella
Pseudomonas aeruginosa

Total kim og patogene i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 2.340 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS UK