Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Komponent: Rapporteringsgrense:
Listeria monocytogenes 1 påvist/ikke påvist

Listeria monocytogenes, kvalitativ, hygienekontroll

Analyseinfo

Pris: 420 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Svaber
Metode: AFNOR UNI 03/04-04/05
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Bestill svaber/klut fra ALS
Måleusikkerheten er liten
Lab: ALS Oslo

1 Grense for påvist er 2 CFU/25 g