Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Komponent: Rapporteringsgrense:
Salmonella 1 påvist/ikke påvist

Salmonella i næringsmidler, samleprøve

Analyseinfo

Pris: 420 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: AFNOR UNI 03/06-12/07
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerheten er liten
Lab: ALS Oslo

1 Grense for påvist er 2 CFU/25 g