Resultater: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: >
Søkeord: DOC
Komponent: Rapporteringsgrense:
DOC 1 0.1-200 mg/l

DOC i vann

Analyseinfo

Pris: 330 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: NS-EN ISO 1484
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde
Metoden er akkreditert for rent vann og skittent vann