Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Komponent: Rapporteringsgrense:
E. coli (Escherichia coli) 1 1 CFU/100ml

E.coli (Escherichia coli) i rent vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: NS-EN ISO 9308-1
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Prøvepreparering standard kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet 0,19 log10
Akkreditert for drikkevann med lav bakgrunnsflora