Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 0.40 µg/l
Cr3+ 1 0.0020 mg/l
Cr, krom mg/l

Cr(III) og Cr(VI) i vann, oppløst Cr3+ Cr6+

Analyseinfo

Pris: 530 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 200ml (100ml + 100ml)
Emballasje: 1 100m plast + 1 Spesialflaske med konserveringsmiddel (NH4)2SO2 + NH4OH
Metode: Cr6+:CSN EN 16192, EPA 7199, SM 3500-Cr / Cr-tot: EPA 200.7, ISO 11885
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Konservering med (NH4)2SO2 + NH4OH nødvendig. Ta kontakt med ALS for spesialflaske.
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Lab: ALS CZ

1 Cr3+ er beregnet som Cr total minus Cr6+