Resultater: 383
Prøvetype: Næringsmiddel
Komponent: Rapporteringsgrense:
Deoxynivalenol (DON) 50 µg/kg

Deoxynivalenol i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.460 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: intern metode
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

Prøvepreparering standard, næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Prøvepreparering
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aerob DIPSLIDE 35 grader per slide

Aerobe mikroogranismer på Dipslide ved 35 grader SR

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Dipslide
Metode: LABslide
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aerobe mikroorganismer 1 0-100

Aerobe mikroorganismer i hygieneprøver SR

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: Petrifilm Aerobic Count plate AFNOR
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aerobe mikroorganismer 1 100-490.000 CFU/g

Aerobe mikroorganismer i næringsmidler, TEMPO SR

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: AFNOR BIO 12/35-05/13
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Log 0,50
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:

Aerobe sporer SR

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: intern metode
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:

Anaerobe sporer SR

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: intern metode
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
E. coli (Escherichia coli) 1 10 CFU/g
E. coli (Escherichia coli) 2 1 CFU/ml

E.coli i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR 3M 01/08-06/01
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
1 For faste prøver
2 For flytende prøver
Komponent: Rapporteringsgrense:
E. coli (Escherichia coli) 1 10-49.000 CFU/g

E.coli i næringsmidler, TEMPO

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR BIO 12/13-02-05
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Log 0,35
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:

E.coli absence

Analyseinfo

Pris: 150 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode basert på ISO/TS 16649-3:2005
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bacillus cereus 1 10-49.000 CFU/g

Bacillus cereus i næringsmidler, TEMPO SR

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AOAC 071401, TEMPO, MPN-metode
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Log 0,45
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bacillus cereus 1 100 CFU/g

Bacillus cereus presumptiv i faste næringsmidler SR

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 67 (2003)
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Fisk 0,30 log10 ; Kjøtt 0,38 log10 ; Melk 0,17 log 10
Lab: ALS Sarpsborg

1 Gjelder faste matvarer
Komponent: Rapporteringsgrense:
NHE (ikke-hemolytisk enteroksin)
HBL (Hemolysin)

Bacillus cereus toksin påvisning GO

Analyseinfo

Pris: 875 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: GLISA
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Campylobacter 1 påvist/ikke påvist

Campylobacter i næringsmiddel, kvalitativ UC

Analyseinfo

Pris: 350 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO 10727-1
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
1 Grense for påvist er 1 CFU / 25 g
Komponent: Rapporteringsgrense:
Clostridium perfringens 10 CFU/g

Clostridium perfringens i faste næringsmidler SR

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 95
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfittreduserende clostrider 1 10 CFU/g

Anaerobe sulfittreduserende clostrider i faste næringsmidler SR

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 56 (2015)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Fisk 0,30 log10 ; Kjøtt 0,15 log10
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg
Lab: ALS Sarpsborg

1 For faste prøver
Komponent: Rapporteringsgrense:

Endotoksiner i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 650 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: intern metode
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Enterobacteriaceae 1 10-49.000 CFU/g

Enterobacteriaceae i næringsmidler TEMPO SR

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR BIO 12/21-12/06
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Log 0,30
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:

Enterokokker i næringsmidler SR

Analyseinfo

Pris: 160 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 68
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hemolytiske bakterier aerob 1 100 CFU/g eller CFU/ml

Hemolytiske bakterier i næringsmidler, aerobt

Analyseinfo

Pris: 160 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Overflatestryk på blodskål
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Analysen utføres ved 37 grader Celsius
Lab: ALS Sarpsborg

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hemolytiske bakterier anaerob 1 100 CFU/g eller CFU/ml

Hemolytiske bakterier i næringsmidler, anaerobt

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Overflatestryk på blodskål
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Analysen utføres ved 37 grader Celsius
Lab: ALS Sarpsborg

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:

Hydrogensulfidproduserende bakterier i fisk og sjømat

Analyseinfo

Pris: 250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode basert på NMKL 96
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Kun for fisk og sjømat. Se andre metoder for andre matrikser
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 10 CFU/g

Kimtall [Kimtall] i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Se aerobe mikroorganismer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall, kolonitelling 30°C 10 CFU/g

Kimtall, kolonitelling 30°C i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Se aerobe mikroorganismer
Komponent: Rapporteringsgrense:

Kimtall i fisk og sjømat

Analyseinfo

Pris: 240 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode basert på NMKL 96
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Kun for fisk og sjømat. Se andre metoder for andre matrikser
Lab: ALS Sarpsborg