Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Komponent: Rapporteringsgrense:
Enterobacteriaceae 1 10-49 000 CFU/g

Enterobacteriaceae i næringsmidler TEMPO

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR BIO 12/21-12/06
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Log 0,30
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde