Sedimentfeller brukes for å analysere små og store sedimentpartikler som faller til havbunnen. Det finnes tre ulike typer sedimentfeller; flytende-, fortøyde og overflatefeller. Denne typen prøvetaking er en tidskrevende prosess fordi sedimentfellen ofte ligger ute i flere måneder for å samle opp nok materiale. Fellene gir et realistisk og bra bilde på mengden og forurensningsnivået i nylig tilført materiale til området fra omgivelsene, i motsetning til «gammel» forurensing i havbunnen som allerede ligger i sedimentene på sjøbunnen. Dette er viktig informasjon som benyttes til å vurdere effekten av opprensningstiltak som mudring, oppgraving, tildekking, etc.

ALS tilbyr en pakke for sedimentfeller. Denne inneholder som følger:

 • PAH-16
 • PCB-7
 • Tungmetaller (Arsen, Kadmium, Krom, Kobber, Bly, Kvikksølv, Nikkel, Sink)
 • TOC
 • TBT (Tributyl tinn)
 • DBT (Dibutyl tinn)
 • MBT (Monobutyl tinn)
 • Vanninnhold

Dersom det ikke er kjente foruresningskilder, vil forurensningsnivået i sedimentfellene si noe om tilførslene fra diffuse kilder. En utfordring er at mengden partikler som sedimenterer over en tid ofte er svært lav (ofte bare noen få gram pr. måned). Dette kan gi begrensninger på hvor mange analyser som utføres, og eventuelt også hvor lavt man kan komme i deteksjonsnivå.

Vi kan også tilby enkeltanalyser som tilpasses ditt behov. Kontakt oss på epost: info.on@alsglobal.com eller tlf: 22 13 18 00 for å finne det du trenger.

 

Prøvemengde:

Ved prøvetagning i sedimentfeller er den begrensende faktoren ofte små prøvemengder. Mengde tørt materiale som er nødvendig for de ulike analyser i sediment pakken er som følger:

TOC 0.5 g
PAH/PCB 20 g
Tungmetaller 0.5g
TBT, DBT, MBT 2g

Frysetørking:

Om innhold av tørrstoff er lavt benyttes ofte fryse tørking, dels for å bestemme tørrstoffmengde og dels for å kunne utføre ekstraksjonen på samme materiale slik at hele prøvemengden kan benyttes til analyse. Frysetørkingen gjør at organiske stoffer som PAH, olje etc. ikke fordamper som de ville gjort ved en tradisjonell tørking i ovn. Å utføre ekstraksjonen på tørt materiale vil også fjerne fortynningseffekter som sikrer lave rapporteringsgrenser. Kornfordeling kan ikke gjøres på frysetørkede prøver.

Frysetørking vil derimot ta lengre tid enn tørking i ovn, og dette vil bidra til lengre leveringstider på analysene.

 

Slik bestiller du analyser:

 • Bestill emballasje
 • Lag analysebestilling i ALS Solutions eller bestillingsark. For opprettelse av ny bruker, kontakt vår kundeservice på tlf: 22 13 18 00, så hjelper vi deg å komme i gang. 
 • Send eller lever prøvene til Drammensveien 264, 0283 Oslo (ikke bruk norgespakke). Merk prøvene og legg ved kopi av bestillingsark. Dersom ikke digitalt bestillingsark er benyttet kan bestillingen også skannes og sendes til e-post adressen: provreg.on@ALSGlobal.com. Skriv prøvenavnene tydelig, slik at vi lett kan matche prøver og bestilling når de ankommer ALS.