Sedimentpakke basis inneholder analyttene som er i minimumslisten innenfor fysiske og kjemiske parametere. Vår pakke oppfyller trinn I/II i M-608, og vi kan dermed tilby en svært bra analysepakke når du skal klassifisere sedimenter.

Følgende parameter analyseres i vår sediment basispakke:

  • Metaller (Arsen, Kadmium, Krom, Kobber, Bly, Kvikksølv, Nikkel, Sink)
  • PAH-16
  • PCB-7
  • TOC
  • Kornstørrelse (>63 µm, <2µm)
  • Tinnorganiske forbindelser (MBT, DBT, TBT)

Dette er en risikovuderingspakke, som brukes når du skal vurdere om et område inneholder farlige helse- og miljøskadelige mengder med forurensning som utgjør en risiko for spredning videre med strømning, oppvirvling fra båttrafikk og mudring, eller oppkonsentrering via økosystem.

 

Se vår sedimentpakke basic for mer informasjon

 

 

Slik bestiller du analyser:

  • Bestill emballasje
  • Lag analysebestilling i ALS Solutions eller bestillingsark. For opprettelse av ny bruker, kontakt vår kundeservice på tlf: 22 13 18 00, så hjelper vi deg å komme i gang. 
  • Send eller lever prøvene til Drammensveien 264, 0283 Oslo (ikke bruk norgespakke). Merk prøvene og legg ved kopi av bestillingsark. Dersom ikke digitalt bestillingsark er benyttet kan bestillingen også skannes og sendes til e-post adressen: provreg.on@ALSGlobal.com. Skriv prøvenavnene tydelig, slik at vi lett kan matche prøver og bestilling når de ankommer ALS.