ALS Laboratory Group Norway kan analysere slam fra renseanlegg for Nitrifikasjonshemming iht metode ISO 9509 hos vår lab i Danmark.

Last ned nyhetsblad om nitrifikasjonshemning

 

 
Analyse Konsentrasjoner Prøvemengde Standardpris Rapporteringstid
Nitrifikasjonshemming, fem nivåer 5%, 10%, 20%, 40%, 50% 500ml 6000 10 virkedager
Nitrifikasjonshemming, to nivåer 20%, 50% 500ml 3800 10 virkedager
Nitrifikasjonshemming, ett nivå 20% 500ml 3500 10 virkedager

Disse analysene kan finnes i vår analysedatabase og benyttes til vår online bestilling. 

Se analysepakker

 

Vi anbefaler vår 500 ml prøvebeholder til denne analysen. Klikk for emballasjebestillingsside.

I slam fra renseanlegg forekommer en naturlig bakteriell nitrifikasjon som omdanner ammoniakk (NH3) til nitrat (NO3), og som benyttes som en av trinnene i fjerning av nitrogen fra avløpsvann. 

Dersom slammet innehar toksiske egenskaper som kan denne nitrifikasjonen hemmes, sogar stoppes helt.

Lokale krav og reguleringer angir at Nitrifikasjonshemmingen ikke skal overstige 50%.

Se søk i Lovdata

 

Vi anbefaler vår 500 ml prøvebeholder til denne analysen. Bestille denne på vår emballasjebestillingsside

Slik bestiller du analyser:

  • Bestill emballasje
  • Lag analysebestilling i ALS Solutions eller bestillingsark. For opprettelse av ny bruker, kontakt vår kundeservice på tlf: 22 13 18 00, så hjelper vi deg å komme i gang. 
  • Send eller lever prøvene til Drammensveien 264, 0283 Oslo (ikke bruk norgespakke). Merk prøvene og legg ved kopi av bestillingsark. Dersom ikke digitalt bestillingsark er benyttet kan bestillingen også skannes og sendes til e-post adressen: provreg.on@ALSGlobal.com. Skriv prøvenavnene tydelig, slik at vi lett kan matche prøver og bestilling når de ankommer ALS.