Fra 1. Juli 2023 så vil innlevering av prøver hos våre lokaler i Oslo mellom kl. 21:00-06:00, helligdager og røde dager endres. 

Dersom levering av prøver skal skje på de oppgitte tidene ovenfor så vennligst kontakt +47 45 26 79 21 for innlevering av prøver. 

Følg skilt merket med ALS varelevering ned i garasjen og en ALS ansatt vil hjelpe deg over telefonen hvordan du går frem. 
 

*fra 17:00-20:00 kan det oppleves at Vekter kan være midlertidig utilgjengelig grunnet andre oppdrag på huset.

Det er mulig å få opprettet en egen bruker for innlevering av prøver utenfor våre åpningstider.