Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kvarts 5 µg totalt

Kvarts (alfa-kvarts) i støv på cellulosefilter (FTIR) [A-5A]

Analyseinfo

Pris: 685 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Metode: Intermetode, basert på NIOSH 7602
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ