Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Komponent: Rapporteringsgrense:

Partikkelanalyse, kvantitativ, på filter (konsentrasjon, størrelse og type) [A-4A]

Analyseinfo

Pris: 4.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: Anbefalt volum 500-1500 liter
Emballasje: Polykarbonatfilter for SEM, 25 mm
Metode: SEM
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Deteksjonsgrensen endres med prøvetakingsvolumet. Filtre med en større diameter har høyere deteksjonsgrense og benyttes kun dersom det er mye støv i luften
Analysen identifiseres hvilken partikkeltype som forekommer og i hvilke størrelser. Innholdet av partikler >1µm og <1 µm beregnes
Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS Stockholm