Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fibre 0.1 %

Bestemmelse av andre fibre enn asbest i støv [A-2D]

Analyseinfo

Pris: 1.740 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 5-10 cm
Emballasje: ALS prøvetakingsteip
Metode: SEM; ISO 22262
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Stockholm