ALS Laboratory Group Norway tilbyr nå akkrediterte analyser av Salmonella spp. og Listeria monocytogenes ved bruk av Real-Time PCR (Polymerase Chain Reaction). 

Real-Time PCR-metoden bruker oppkopiering av DNA i prøven til analyse og er en kvalitativ metode. Dette er den mest sensitive og spesifikke metoden i bransjen og ivaretar kravene i de mikrobiologiske kriterier for næringsmidler i Forskrift om næringsmiddelhygiene.  Metoden er validert mot referansemetodene i samsvar med EN ISO 16140-2.  

Vi tilbyr også kvantitativ bestemmelse av Listeria monocytogenes på skål, der kunde ønsker prøving mot grenseverdi på mindre enn 100 cfu/g innen holdbarhetstidens utløp.